תפריט מאני
page1-banner

אודות רשת מופת

אודות

רשת מופת (מתמטיקה, פיסיקה ותרבות קהילתית) היא מוסד ציבורי ללא מטרות רווח (ע.ר.), המקדם מצוינות אישית בלימודי המדעים המדויקים ומדעי הטבע ומצוינות אישית וחברתית, תוך חתירה לפיתוח מתמיד של קהילה ישראלית ערכית.

תחילת הדרך

רשת מופת החלה את דרכה בתחילת שנות התשעים, אז הוקמו מרכזי העשרה בערים שונות בארץ. הפעילות במסגרת החינוך הפורמאלי החלה בשנות התשעים המאוחרות (1997). כיום, כ-20,000 תלמידים מתחנכים בכ-120 מוסדות חינוך בתחומי כ-60 רשויות, אליהם מצטרפים אלפי תלמידים במסגרות אפורמליות: מרכזי העשרה ומצוינות של מופת.

ראשיתה של רשת מופת בתחילת שנות התשעים, עם גל העליה מברית המועצות לשעבר. מדענים ואנשי חינוך, מומחים בתחום הוראת המתמטיקה והמדעים ובתחומי דעת נוספים, הקימו מערכת חינוך בה יושמו שיטות הוראה ותוכניות לימודים שהביאו אתם מארצות מוצאם. תחילה הוקמה מערכת א-פוראמלית של מרכזי העשרה שפעלו בתום יום הלימודים.

ההיכרות עם מערכת זו וההתרשמות העמוקה והחיובית מעקרונותיה, משיטות ההוראה, המופעלות בה, ובמיוחד ממקצוענותם ומאיכותם של המורים, הביאו לפריצתה והתבססותה במערכת החינוך הפורמאלי וכפועל יוצא מכך, לקליטת המורים העולים, ולמיזוג ילדי העולים עם כלל ילדי ישראל.

בשנות התשעים המאוחרות (1997) החלה מופת לפעול במערכת החינוך הפורמאלי. כיום מתקיימת פעילות בכל רחבי הארץ : כ-20,000 תלמידים מתחנכים בכ-120 מוסדות חינוך (ביניהם כפרי נוער) בתחומי כ –  60 רשויות, בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית: במגזר היהודי (בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי וחרדי), במגזר הדרוזי ובמגזר הערבי.

מאז הקמתה, העמידה רשת מופת אלפי בוגרים, המייצגים נאמנה את חזון הרשת בצה”ל, באקדמיה ובחברה הישראלית כולה.

תכנית מופת

תכנית מופת הינה תוכנית שש-שנתית הפועלת מכיתה ז’ ועד כיתה י”ב. תכניות מופת בחינוך הפורמאלי בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים מחויבות ונאמנות לתכניות הלימודים של משרד החינוך, מוסיפות עומק והעשרה לתכניות הלימודים הללו ושמות דגש מיוחד על פיתוח חשיבה לוגית ויצירתית והוראה בגישת החקר והגילוי.

כיתות מופת בחינוך העל יסודי הינן כיתות אם ייחודיות – כתות מדעיות מופת. יתרונן הגדול הינו בתהליכים החברתיים המתרחשים בכיתות, ובאקלים החברתי החיובי והתומך המתהווה בהן. בכיתות אלה מופעלות תכניות המכוונות לחינוך למצוינות כאורח חיים:

 • חינוך למצוינות לימודית בדגש על מתמטיקה ופיזיקה.
 • חינוך למצוינות אישית וחברתית – חיזוק תחושת המסוגלות, עידוד וחיזוק המוטיבציה, פיתוח עמידה באתגרים והתמודדות עם קשיים וכן עבודת צוות אפקטיבית, אחריות וערבות הדדית, רגישות חברתית ומעורבות בקהילה.
 • כיתות מופת מיועדות לתלמידים בעלי התנהגות למופת, זיקה למתמטיקה ולמדעים ובעלי מוטיבציה לימודית גבוהה ולאו דווקא לתלמידים המחוננים ומשלבת פעילויות טיפוח ופיתוח שונות כגון נגישות לאקדמיה, אולימפיאדות עממיות, ערבי מתמטיקה בבתי הספר, פעילויות העצמה ועוד.
 • ההוראה בכיתות מופת הינה מאתגרת וחוויתית ומכוונת לפיתוח חשיבה לוגית, ביקורתית ויצירתית בפתרון בעיות, תוך יישום שיטות הוראה וחומרי לימוד ייחודיים.

בשלב המעבר לחטה”ב, בגילאי 11-12, נמצאים התלמידים בשלב התפתחות, בו הם מבינים את חשיבותה ומשמעותה של עצמאות ולקיחת אחריות, כמו גם את חשיבות הערכת המצב וההפעלה של שיקול דעת. בשלב מכריע זה של חייו זקוק המתבגר לליווי ולתמיכה של מבוגר (הורים ומורים) כדי לפתח ולחזק את הכישורים הנ”ל. תהליך הבחירה בכתות מופת, הקבלה אליה והלמידה בה, מזמנים לתלמידים ולהוריהם התנסות משמעותית בתהליכים התפתחותיים אלה.

ברשת מופת פועלות שש מחלקות מקצועיות, הפועלות בהתאם לחזון הרשת: מתמטיקה, פיזיקה,מדעי המחשב, אנגלית, העצמה ומחלקת אקדמיה.

חזון ומטרות

 • תוכנית מופת תספק לתלמידים, בעלי זיקה למדעים, שניחנים ביכולות ובמוטיבציה לימודיות גבוהות, את היכולת לממש את הפוטנציאל שלהם.
 • תלמידי מופת יזכו לחינוך תואם לצרכיהם ולשאיפותיהם.
 • תלמידי מופת יצליחו להשיג יעדים ומטרות שמציבה בפניהם תכנית מופת, השואפת למצוינות לימודית, אישית וחברתית.
 • בוגרי מופת יובילו את חזית המחקר והפיתוח במדע ובכלכלה ויבססו יסודות איתנים לחברה יצירתית, יציבה וערכית.

מטרות התכנית

 • חינוך למצוינות אקדמית וערכית כאורח חיים
 • פיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות במתמטיקה ובפיזיקה
 • העלאת אחוז הבוגרים המתמחים במתמטיקה ובמדעים (5 יחידות לימוד)
 • פיתוח היכולת להתמודד עם אתגרים

פיתוח רגישות ומחויבות חברתית ועידוד הרצון לתרום לקהילה

פריסה ארצית

פעילות מופת מתבצעת בפריסה ארצית וחוצת מגזרים: במערכת הפורמאלית מתחנכים כ-20,000 תלמידים בכ-125 מוסדות חינוך ובתחומי כ-60 רשויות. במערכת הא-פורמלית מתחנכים כ-6000 תלמידים. מועדון בוגרי מופת מונה כ-10,000 תלמידים.

בוגרי תכנית מופת

ארגון הבוגרים של מופת מונה כ- 10,000 בוגרים, המייצגים נאמנה את חזון מופת בצה”ל, באקדמיה ובחברה הישראלית כולה. בוגרי תכנית מופת רואים בעולם האקדמי חלק מעתידם, זאת בהתבסס על התשתית והכלים אשר רכשו במהלך לימודיהם בכיתות מופת וכן תודות למוטיבציה ולרצון העז להיות בין מקבלי ההחלטות ומובילי הדרך.