תפריט מאני
page1-banner

ועד העמותה וחברי האסיפה הכללית

האסיפה הכללית

תפקידים:

האסיפה הכללית אמונה על גיבוש המדיניות העקרונית של מופת, בחירת חברי הועד המנהל, ואישור המאזן הכספי.

חברי האסיפה הכללית:

ד”ר מארק אפלבאום

ד”ר לב יאנובסקי

ד”ר רוזה לייקין

גב’ רוזיטה גולדשמידט

מר יורי מגנר

גב’ ליקה מן

גב’ סבטלנה סטואין

גב’ ניצה רטנר

מר יוסף רן

מר ואדים שירינוב

גב’ תמרה עוגן

גב’ מלי רפפורט

גב’ ברוריה זיו

מר שי גיאת

מר איליה גורודינצקי

 

הועד המנהל

תפקידים:

  • אישור המדיניות העקרונית של מופת;
  • אישור התקציב;
  • גיוס כספים;
  • מעקב אחר ביצוע תוכניות העבודה;
  • אישור מינוי בעלי תפקידים;
  • מעקב אחר פעילויות מרכזי העשרה;
  • אישור פעולות חריגות.

חברי הועד המנהל:

 ד”ר יאיר סמוכה – יו”ר

מר בוריס בן דור

מר מרום הרפז

 

הועד האקדמי

תפקידים:

הועד האקדמי משמש כצוות היגוי לצורך פיתוח יוזמות חינוכיות חדשות, תוכניות לימודים ולצורך כתיבת מאמרים אקדמיים.

חברי הועד:

פרופ’ תמר הורוביץ – יו”ר הוועד

פרופ’ מיכאל מור

פרופ’ שמואל שמאי

ד”ר יאיר סמוכה

ד”ר מארק אפלבאום

ד”ר קובי מימון

ד”ר עופרה שטיין

ד”ר בוריס קויצ’ו

ד”ר ולדימיר רוזנשטיין

ד”ר נסר טרבייה

ד”ר עמליה חרוש