Menu

אולימפיאדות מופת

מדי שנה עורכת עמותת מופת אולימפיאדה במתמטיקה/בפיזיקה בחינוך העל יסודי. באירוע מוזמנים להשתתף תלמידים מצטיינים שעברו שלבים מקדימים במסגרת בית הספר. השאלונים מחוברים ע”י צוות המחלקה המקצועית של מופת ומופצים לשימוש הציבור הרחב לאחר תום האירוע. התלמידים המשתתפים באולימפיאדה חווים חוויה חיובית, מאתגרת ומעצימה, ללא קשר לתוצאות המבחן עצמו. המבחן מעודד חשיבה יצירתית ולא שגרתית, התואמת את עקרונות הוראת המתמטיקה והפיזיקה בתכנית מופת. אירוע האולימפיאדה מהווה הזדמנות עבור התלמידים, המשתתפים, לפגוש ולהכיר תלמידים, הלומדים בכיתות מופת מכל רחבי הארץ.

נגישות