תפריט מאני
page5-banner

תוכנית מופת באוניברסיטה העברית

הגדרות כלליות

 • האוניברסיטה העברית האחראית הבלעדית על התכנים האקדמיים של התוכנית (קורסים וסילבוסים).
 • סיום קורס המול”א אינו מבטיח המשך לימודים באוניברסיטה.
 • קורס מול”א לבדו איננו מקנה נ”ז אקדמיות.
 • תוקף נקודות הזכות בקורסים האוניברסיטאים הוא למשך שבע עד 10 שנים מיום צבירתן בפועל.נקודות הזכות של התלמידים יחשבו כנקודות זכות אקדמיות בכל מוסד לימודי בארץ. הכרה בקורסים בשלמותם מותנת בהחלטת החוג.
 • האוניברסיטה רשאית להפסיק את לימודי התלמידים בהתאם לקריטריונים האקדמיים החלים על כלל הסטודנטים באוניברסיטה.
 • התוכנית נבנתה בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית ומתבצעת בליווי אקדמי של האוניברסיטה

תנאי קבלה לתוכנית:

 • התוכנית מיועדת לתלמידים בכיתות מופת בלבד.
 • קהל היעד: תחילת התוכנית בכיתה ח’, מחצית שנייה.
 • המלצת הצוות החינוכי של בית הספר.

שלב ראשון – כיתה ח’- ט’

קורס מול”א – קורס מוכנות לאוניברסיטה.

מיקום והיקף הקורס: 21 מפגשים בקמפוס האוניברסיטה

תנאי קבלה/מעבר בין השלבים:

 • ממוצע ציוני התעודה בכיתה ז’ 85 ומעלה.
 • המלצת המועצה הפדגוגית של בית הספר.
 • מבחן מכון קרני.

חובה/רשות ע”מ להתקבל לאוניברסיטה: חובה.

סילבוס: PDF

תנאי סף כללים:

 • 20 משתתפים בקורס.
 • הקורס בתשלום.

שלב שני – כיתה י’

קורס צבירה – 2 קורסי בחירה של האוניברסיטה (כל קורס מקנה 2-4 נ”ז)

מיקום והיקף הקורס: בקמפוס האוניברסיטה

תנאי קבלה/מעבר בין השלבים:

 • ציון עובר בקורס מול”א.
 • ממוצע ציונים בית ספרים 80 ומעלה.
 • המלצה מועצה הפדגוגית של בית הספר.
 • ראיון אישי עם מנהל התוכנית.

חובה/רשות ע”מ להתקבל לאוניברסיטה: חובה.

סילבוס: רשימת הקורסים תתפרסם בתחילת השנה.

שלב שלישי – כיתה י”א-י”ב

קורסים לצבירה– כמות בלתי מוגבלת של קורסים במעמד של סטודנט שלא מן המניין.

מיקום והיקף הקורס: בקמפוס האוניברסיטה

תנאי קבלה/מעבר בין השלבים:

 • ממוצע 85 ומעלה בקורסים אקדמיים קודמים.

חובה/רשות ע”מ להתקבל לאוניברסיטה: רשות.

סילבוס: ניתן למצוא באתר האוניברסיטה העברית.

תנאי סף כלליים: המחלקות הפתוחות לתלמידי מופת – מדעי הטבע.

שלב רביעי – כיתה י”ג

קורסים לצבירה במחלקות האקדמיות – כמות בלתי מוגבלת של קורסים במעמד של סטודנט מן המניין בחוג הרלוואנטי

מיקום והיקף הקורס: בקמפוס האוניברסיטה

תנאי קבלה/מעבר בין השלבים:

 • השלמת 1/3 מלימודי התואר (שנה א’ מלאה).
 • ההרשמה תיקבע על סמך ממוצע הקורסים האקדמיים.
 • זכאות לבגרות.
 • פטור באנגלית.

חובה/רשות ע”מ להתקבל לאוניברסיטה: רשות.

סילבוס: ניתן למצוא באתר האוניברסיטה העברית.

תנאי סף כלליים: דחייה של השירות הצבאי ב– 14 חודשים והשלמת הלימודים לתואר הראשון.