תפריט מאני
page5-banner

תכנית מופת באוניברסיטת בר אילן

הגדרות כלליות:

התוכנית נבנתה בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן ומתבצעת בליווי אקדמי של האוניברסיטה.

אוניברסיטת בר אילן האחראית הבלעדית על התכנים האקדמיים של התוכנית (קורסים וסילבוסים).

סיום קורס המול”א אינו מבטיח המשך לימודים באוניברסיטה.

קורס מול”א לבדו איננו מקנה נ”ז אקדמיות.

תוקף נקודות הזכות בקורסים האוניברסיטאים הוא למשך שבע עד 10 שנים מיום צבירתן בפועל.

נקודות הזכות של התלמידים יחשבו כנקודות זכות אקדמיות בכל מוסד לימודי בארץ. הכרה בקורסים בשלמותם מותנת בהחלטת החוג.

תנאי קבלה לתוכנית:

תלמידי כיתה ח’ בכיתות מופת.

המלצת הצוות החינוכי של בית הספר.

ציון ממוצע בכיתה ז’ 85 ומעלה.

שלבי התוכנית:

התוכנית מורכבת מארבעה שלבים. כל תלמיד רשאי להפסיק את התוכנית בסיום כל אחד מהשלבים.

יש לציין, שתלמידים אשר לא יעברו את שלבי החובה לא יוכלו ללמוד באוניברסיטה במסגרת מופת.

תלמיד אשר סיים את שני השלבים הראשונים, רשאי לבחור האם להמשיך לשלב השלישי או ישירות לדלג לשלב הרביעי. כל זאת בתנאי שהוא עומד בתנאי הקבלה.

שלב ראשון – כיתה ח’

קורס מול”א – קורס מוכנות לאוניברסיטה.

מיקום והיקף הקורס: 9 מפגשים בבית הספר, יום מרוכז באוניברסיטת בר אילן.

תנאי קבלה/מעבר בין השלבים:

  • ממוצע ציוני התעודה בכיתה ז’ 85 ומעלה.
  • המלצת המועצה הפדגוגית של בית הספר.

חובה/רשות ע”מ להתקבל לאוניברסיטה: חובה.

סילבוס: PDF

תנאי סף כללים:

  • 25 משתתפים בקורס.
  • הקורס בתשלום.

שלב שני – כיתה ט’-י’

קורס צבירה – 3 קורסי בחירה של האוניברסיטה (כל קורס מקנה 2 נ”ז)

מיקום והיקף הקורס: במתחם בית הספר או בקמפוס האוניברסיטה (תלוי בכמות המשתתפים ובסוג הקורס).

תנאי קבלה/מעבר בין השלבים:

  • ציון בקורס מול”א של 80 ומעלה.
  • ממוצע ציונים בית ספרים 85 ומעלה.
  • המלצה מועצה הפדגוגית של בית הספר.

חובה/רשות ע”מ להתקבל לאוניברסיטה: חובה.

סילבוס: קורסים לדוגמה – מבוא לסטטיסטיקה, המוח ותפקודו, פסיכופיזיולוגיה.

תנאי סף כללים: פתיחת הקורס במתחם בית הספר מותנית ב -32 משתתפים ומעלה וכן בזמינות המרצה.

שלב שלישי – כיתה י”א-י”ב

קורס לצבירה במחלקות האקדמיות – כמות בלתי מוגבלת של קורסים במעמד שומע חופשי במחלקות האוניברסיטה השונות.

מיקום והיקף הקורס: בקמפוס האוניברסיטה

תנאי קבלה/מעבר בין השלבים:

  • ממוצע 85 ומעלה בקורסים אקדמיים קודמים.
  • ממוצע ציוני בחינות בגרות מינימום 85 ללא בונוסים.

חובה/רשות ע”מ להתקבל לאוניברסיטה: רשות.

סילבוס: ניתן למצוא באתר אוניברסיטת בר אילן.

תנאי סף כלליים: המחלקות הפתוחות. לתלמידי מופת – מתמטיקה, פיזיקה, מדעי חיים, מדעי חברה.

שלב רביעי – כיתה י”א-י”ג

מסלול מוא”ץ לתואר ראשון – לימודים אקדמיים במחלקות האוניברסיטאיות במעמד של סטודנט שלא מן המניין עד השלמת תעודת הבגרות ומבחן הפסיכומטרי.

מיקום והיקף הקורס: בקמפוס האוניברסיטה

תנאי קבלה/מעבר בין השלבים: השלמת 12 יחי”ל בבגרות, מתוכן 5 יחי”ל מתמטיקה.

חובה/רשות ע”מ להתקבל לאוניברסיטה: רשות.

סילבוס: ניתן למצוא באתר אוניברסיטת בר אילן.

תנאי סף כלליים: דחייה של השירות הצבאי ב– 14 חודשים והשלמת הלימודים לתואר הראשון