Menu

רשת מופת – חדשנות הממציאה את המחר

מופת , מאז ייסודה כעמותת חינוך לעולים חדשים ועד לביסוסה במערכת החינוך הארצית ובחברה הישראלית כמותג המזוהה עם חינוך למצוינות, הינה תופעה ייחודית ומרתקת החורתת על דגלה חדשנות הממציאה את המחר.

בראשית דרכה ( 1992 ) פעלה מופת כמערכת חינוך אקסטרא קוריקולרית באמצעות מרכזי העשרה (לא חוגים) בהם התמקדו בהוראת מתמטיקה, מדעים, לוגיקה תרבות כללית ועוד.

בהמשך ( 1997 ) מהווה כניסתה של מופת למערכת החינוך הפורמלי העל יסודי פריצת דרך משמעותית ביותר בחינוך בישראל. מופת בססה בבתי הספר בהם פעלה את השיח והתרבות של מצוינות בכלל ובחינוך המדעי והמתמטי בפרט. המתרחש בכתות מדעיות ייחודיות החל מכתות ז’– כתות מופת ולא בכתות הטרוגניות כמקובל בחטיבת הביניים .

תוכנית מופת החינוך הפורמלי צמחה במציאות ישראלית המטפחת את המחוננים ומצטייני העל לצד טיפול באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. מופת זהתה את הפוטנציאל הגלום ואת הצורך לטפח שכבת תלמידים רחבה יותר. בהכירה את החשיבות והמרכזיות של המוטיבציה הלימודית בהעצמתם ובהתפתחותם של התלמידים מתכוונות פעילויות מופת לקהל יעד רחב ולאו דווקא למצטייני העל והמחוננים.

פעילותה של מופת , תוכניותיה וכיווני התפתחותה לאורך כל שנות קיומה, מונחים על פי עקרונות, הנחות יסוד ומטרות חינוכיות ביניהם המשמעותיים ביותר הם:

המוטיבציה היא המפתח המרכזי להצלחה, השמורה לפיכך לא רק לבעלי יכולות אינטלקטואליות גבוהות- מחוננים ומצטייני על.
תחושת המסוגלות העצמית של התלמיד אף היא ערובה להצלחתו. תלמיד בעל תחושת מסוגלות עצמית גבוהה מאופיין בדרך כלל בשאיפות גבוהות, אינו נרתע מהתמודדות עם משימות קשות ועם אתגרים ומאמץ לעצמו תרבות של תיקון ושיפור שהם ערובה להצלחה.
מתן הזדמנות למגוון רחב של תלמידים מבחינת מוצאם, היכולות הקוגניטיביות שלהם והשתייכותם הסוציואקונומית. עקרון מנחה זה מוצא ביטויו , הלכה למעשה בהרחבת פעילותה של מופת והטמעת תוכניותיה במגזרים השונים בחברה הישראלית: במגזר הממלכתי בחינוך העל יסודי (1998) ובחינוך היסודי ( 2001 ) בחינוך הדתי ( 2002 ) במגזר הדרוזי ( 2002 ) הערבי ( 2003 ) ובכפרי הנוער ( 2002 ) .
הפעלת תוכנית לימודית ייחודית בכתות מדעיות ייחודיות החל מכתה ז’ ובכתות רגילות בחינוך היסודי ולא רק בחטה”ע. בכך מתאפשרת הכנה של עתודה רחבה יותר של תלמידים שיתמחו בלימודיהם בחטה”ע בתחום המתמטיקה והמדעים . ממצאים שעלו במעקב אחר בוגרי כתות י”ב בבתי הספר המפעילים את תוכנית מופת בחינוך העל יסודי מצביעים על עלייה משמעותית ב % בוגרי י”ב המסיימים לימודיהם עם תעודת בגרות מדעית איכותית.
בתחום הלימודי מדגישה תוכנית מופת את לימודי המתמטיקה והמדעים , בהכירן במרכזיותה של המתמטיקה בתהליכים לימודיים התפתחותיים. תוכניות הלימודים של מופת ושיטות ההוראה המיושמות בהן מדגישות את פיתוח החשיבה והיכולת היצירתית לצד הקניית ידע ומיומנויות לימודיות.
ניתן לראות בהוראת המתמטיקה על פי תוכנית מופת ביטוי של מה שמייסדי התוכנית ומפתחיה מכנים תרבות מתמטית – תרבות המחנכת והמעודדת את התלמיד:
לבטא את תהליך החשיבה שלו ולא רק להציג תוצאה סופית.
לשלב מקצועות אחרים ותופעות מחיי היום יום ולא רק לפתור בעיות מתמטיות טהורות ובעיות מופשטות.
להשתמש בשפת המתמטית ככלי תקשורת ולא רק לכתיבת נוסחאות ותרגילים.
להבין את דרכי הפתרון של אחרים ולבקרן.
להיות מודע לסגנון החשיבה שלך לחשוב מחוץ לקופסא ולא להתנהל רק על פי סגנון אחד המוכתב “מלמעלה”.
o למצות את מרב היכולת שלך בהתמודדות עם אתגרים ולא רק עם משימות ברמה ממוצעת.
תרגומה של תרבות זו ויישומה בתהליכי ההוראה והלמידה מחייבים מורים מומחים בתחום הדעת ( בעלי תואר שני לפחות במתמטיקה ), ניסיון עשיר בהוראה ורמה מקצועית גבוהה, מורים המחויבים להתחדשות ולהתפתחות מקצועית תדירים.

מופת ,בהכירה בצורך בצוותי הוראה מומחים בתחום הדעת והוראתו לשם מימוש עקרונות תוכניותיה והדגשיה, מפעיל חממה לטיפוח ולפיתוח צוותי ההוראה . חממה זו מופעלת על ידי צוות המנחים המומחים של מופת הפועלים בכמה מסגרות: הנחיה וליווי פרטניים של המורים, פיתוח תוכניות וחומרי לימוד ייחודיים, פיתוח , תכנון והפקה של ימי עיון והשתלמויות העוסקים בהקנייה ובהרחבת הידע בתחום הדעת, במתודיקה ובדידקטיקה.

מערך ההשתלמויות של מופת מתחדש ומתפתח תדיר כדי לכוון את ההוראה לצרכי המחר וגם כמענה לצרכים מהשטח – שינויים תכופים בתוכניות הלמודים הממלכתיות, קושי הולך וגבר בהכנה של עתודת תלמידים המסוגלים ומוכנים להשתלב באקדמיה בתחומי המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה, מחסור הולך וגדל במורים המתאימים להכשרת עתודה זו והמוכנים להתמודד עם אתגר זה.

מענה לצרכים אלה נמצא בפעילויות של צוותי מופת במחלקות המתמטיקה, הפיזיקה וההעצמה במערך השתלמויות והדרכה המכשירים צוותים בית ספריים למשימות החינוכיות שהינן אתגרים חינוכיים וצורך לאומי הכרחי:הכנת בוגרי מערכת החינוך לקראת שרות צבאי איכותי ביחידות עילית עתירות טכנולוגיה חדשנית, במוסדות אקדמיים , במכוני מחקר בתחום המדעים, בתעשייה עתירת מדע וטכנולוגיה ובשרות ציבורי למען הקהילה והחברה.

כבר בשנותיה הראשונות הניחה מופת בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן יסודות ותוכנית מופת באקדמיה ( 2000 ) המשלבת תלמידי כתות מופת החל מכתה ח’ ( ולא רק המחוננים מביניהם ) בלימודים באקדמיה במקביל למסלול הלימודים הבית ספרי. בתוכנית זו רוכשים ונחשפים התלמידים לעולם האקדמיה ורזי המדע, מתנסים בעולם זה, וחלקם אף מסיימים תואר ראשון במקביל ללימודיהם בבית הספר. אין ספק שבהתנסות זו מתחזקת אצל התלמידים תחושת המסוגלות שלהם ( גם אני יכול) ובעצם נפרצת לגבי לא מעטים מביניהם תקרת הזכוכית.

כיום מתקיימים שיתופי פעולה בין מופת ומוסדות אקדמיים נוספים כדוגמת אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה ומכללת תל חי בצפון בפיתוח תוכניות ושילוב תלמידי מופת באקדמיה.

מופת גאה בתלמידיה המתנסים באתגרים אינטלקטואלים מעבר לאלה להם הם נחשפים בלימודיהם בבית הספר, וכמובן בעשרות בוגריה שסיימו את לימודיהם באקדמיה בהישגים מרשימים ביותר כולל הצטיינות דקן ונשיא.

תרומתה של מופת לקידום החינוך המתמטי מדעי והחינוך למצוינות בכלל והישגיה בתחומים זוכים להכרה והערכה ברחבי העולם. הזמנתם של נציגי מופת לכנסים בינלאומיים ומתן במה למומחיה הינם עדות מוצקה למעמדה של מופת בקהיליה הבינלאומית של חוקרים ומדענים מומחים בתחום החינוך המתמטי בכלל.

בשנת 2008 היתה מופת שותפה עם הטכניון ואוניברסיטת חיפה לאירוח הכנס הבינלאומי ה – 5 ליצירתיות במתמטיקה ולהוראה לתלמידים מחוננים.

במעמד זה התארחו באי הכנס וצפו בשיעורי מתמטיקה בכתות מופת בחדרה בחינוך היסודי והעל יסודי . חוות דעתם של הצופים היתה מבחינת הענקת אות הצטיינות לתלמידי הכתות בבתי הספר “ניצנים”, “צפרירים” וב”תיכון חדרה” ומעל וכל למורים המומחים.

מחקרי הערכה חיצוניים הנערכים על ידי אנשי מחקר מהאקדמיה וכמוהם תהליכי הערכה פנימיים מלווים את פעילויות מופת מאז צעדיה הראשונים ומהווים ביטוי לתרבות המושרשת בה: תרבות של תיקון תרבות של שימור, שיפור ושינוי. תהליכי ההערכה משמשים בעיקר להערכה מעצבת את תהליכי ההוראה והלמידה של המשתתפים בתוכנית, את מידת ההשגה של המטרות לשמן הפעילות מתקיימות ולאיתור צרכים וכיווני התפתחות.

לסיכום ניתן לראות במופת רשת חינוכית ישראלית המתאפיינת ב: ח.ד.ש.נ.ות:

חשיבה יצירתית

דבקות במשימה

שימור , שיפור ושינוי תמידיים

נחישות

ותרבות של מצוינות אישית, חברתית ולימודית.

ניצה רטנר

נגישות