חומרי לימוד מתוקשבים

החומרים מופיעים באתר MEGA_SCHOOL
לקבלת סיסמה לגישה לאתר, המורה המלמד מתבקש לשלוח אימייל לכתובת: lenayuch@gmail.com

באימייל יש לציין:

  • שם המורה
  • שם המשפחה של המורה
  • שם היישוב בו מלמד המורה
  • שם בית הספר בו מלמד המורה
  • רשימת הכיתות בהן מלמד המורה

יובהר – תלמידים יכולים לקבל גישה לחומרים דרך המורה המלמד בלבד.

הזמנת ספרים מודפסים ודיגיטליים