Menu
תפריט

בית שמש

מקיף ברנקו וייס

רכז אזורי מטעם מופת: ברוריה זיו bruriaziv@walla.co.il

רכז מתמטיקה מטעם מופת: אדוארד בורשטיין eduardburshtein@yahoo.com

רכז פיזיקה מטעם מופת: פנחס וולמן p.volman49@gmail.com

טלפון ביה”ס 02-9992420

שובו בית שמש

רכז אזורי מטעם מופת: ברוריה זיו bruriaziv@walla.co.il

רכז מתמטיקה מטעם מופת: אדוארד בורשטיין eduardburshtein@yahoo.com

רכז פיזיקה מטעם מופת: פנחס וולמן p.volman49@gmail.com

טלפון ביה”ס 02-6336555

 

נגישות