Menu
תפריט

טירת הכרמל

מקיף דתי אריאל

רכז אזורי מטעם מופת: ד”ר צביקה רייטר  zvika.r@haifanet.org.il

רכז מתמטיקה מטעם מופת: ויקטוריה בולוטוב vikabulatova@yahoo.com

רכז פיזיקה מטעם מופת: דוד לטניק mofetlab@gmail.com

טלפון ביה”ס ‪04-8570405‬

תיכון מקיף ע”ש שיפמן

רכז אזורי מטעם מופת: ד”ר צביקה רייטר  zvika.r@haifanet.org.il

רכז מתמטיקה מטעם מופת: ויקטוריה בולוטוב vikabulatova@yahoo.com

טלפון ביה”ס ‪04-8571885‬

 

נגישות