Menu
תפריט

יקנעם עילית

אורט ע”ש יגאל אלון

רכז אזורי מטעם מופת: לאה רוזנפלד learos2@walla.co.il

רכז מתמטיקה מטעם מופת: ויקטוריה בולוטוב vikabulatova@yahoo.com

רכז פיזיקה מטעם מופת: דוד כהן dcohen456@gmail.com

טלפון ביה”ס 04-9892878

 

חטיבה חדשה

רכז אזורי מטעם מופת: לאה רוזנפלד learos2@walla.co.il

רכז מתמטיקה מטעם מופת: ויקטוריה בולוטוב vikabulatova@yahoo.com

רכז פיזיקה מטעם מופת: דוד כהן dcohen456@gmail.com

טלפון ביה”ס 04-6644128

נגישות