Menu
תפריט

קריית אתא

חט”ב א’ ע”ש רוגוזין

רכז אזורי מטעם מופת: לאה רוזנפלד learos2@walla.co.il

רכז מתמטיקה מטעם מופת: ויקטוריה בולוטוב vikabulatova@yahoo.com

רכז פיזיקה מטעם מופת: דוד כהן dcohen456@gmail.com

טלפון ביה”ס 04-8440812

חט”ב ב’ ע”ש רוגוזין

רכז אזורי מטעם מופת: לאה רוזנפלד  learos2@walla.co.il

רכז מתמטיקה מטעם מופת: ויקטוריה בולוטוב  vikabulatova@yahoo.com

רכז פיזיקה מטעם מופת: דוד כהן dcohen456@gmail.com

טלפון ביה”ס 04-8446381

תיכון מקיף שש שנתי רוגוזין

רכז אזורי מטעם מופת: לאה רוזנפלד  learos2@walla.co.il

רכז מתמטיקה מטעם מופת: ויקטוריה בולוטוב  vikabulatova@yahoo.com

רכז פיזיקה מטעם מופת: דוד כהן dcohen456@gmail.com

טלפון ביה”ס 04-8433400

נגישות