Menu
תפריט

קריית ים

מקיף ע”ש רבין

רכז אזורי מטעם מופת: שרה מירום saramerom@gmail.com

רכז מתמטיקה מטעם מופת: ויקטוריה בולוטוב vikabulatova@yahoo.com

רכז פיזיקה מטעם מופת: דוד כהן dcohen456@gmail.com

טלפון ביה”ס 04-8744201

מקיף ע”ש רודמן

רכז אזורי מטעם מופת: שרה מירום saramerom@gmail.com

רכז מתמטיקה מטעם מופת: ויקטוריה בולוטוב  vikabulatova@yahoo.com

רכז פיזיקה מטעם מופת: דוד כהן dcohen456@gmail.com

טלפון ביה”ס 04-8789781

בי”ס יסודי  “אור אבנר”

רכז מתמטיקה מטעם מופת: אנה זכרוב zakharova.anna48@gmail.com 

טלפון ביה”ס 04-8755891

 

נגישות