Menu
תפריט

רמלה

גמנסיה עתידים לילנטל

רכז אזורי מטעם מופת: ברוריה זיו bruriaziv@walla.co.il

רכז מתמטיקה מטעם מופת: אדוארד בורשטיין eduardburshtein@yahoo.com

רכז פיזיקה מטעם מופת: פנחס וולמן p.volman49@gmail.com

טלפון ביה”ס  08-9293186

חט”ב נווה יונתן

רכז אזורי מטעם מופת: ברוריה זיו bruriaziv@walla.co.il

רכז מתמטיקה מטעם מופת: אדוארד בורשטיין  eduardburshtein@yahoo.com

רכז פיזיקה מטעם מופת: פנחס וולמן  p.volman49@gmail.com

טלפון ביה”ס 08-9243390

נגישות