Menu
תפריט

צרפתית

הוראת הצרפתית כשפה של דיפלומטיה ויחסים בינלאומיים

 הצעת תכנית ייחודית לחטיבות ביניים

רשת מופת, בשיתוף מחלקת הפיקוח לצרפתית במשרד החינוך, שמחה לבשר על שילוב תכנית ייחודית בהוראת השפה הצרפתית, בכתות מופת לתקשורת בינלאומית.

תכנית מופת לתקשורת בינלאומית מבקשת להכין את התלמידים לעולם הדיפלומטיה והתקשורת הגלובאלית, לאפשר לכל תלמיד להפוך לשגריר של המדינה ולהשפיע בעתיד גם בזירה הבינלאומית, בכלל כך, מבקשת התכנית לפתח את המיומנויות הבאות: מיומנויות חשיבה גבוהות, מיומנויות תקשורת, מיומנויות תרגום ומיומנויות ליישוב סכסוכים וקבלת החלטות.

תכנית הוראת השפה הצרפתית, הינה תכנית ייחודית הפועלת במסגרת תכנית הלימודים ובעלת דגש על חינוך ערכי והכרות עם תרבויות שונות ושפת הדיפלומטיה

חלק  מהלימודים הוא בגישה של עבודת חקר וחשיפה לעולם הדיפלומטיה דרך פרויקטים כמו יצירת מצגות הנוגעות בנושא תרבות וגם, דרך הרצאות, ביקורים במוסדות תרבות.

גם הגישה מקצועית באה לידי ביטוי בשילוב בתכנית הלימודים הרגילה במשקל של 30% כהערכה חלופית בעזרת פורטפוליו שעליו התלמיד יבחן.

הוראה הצרפתית כשפת הדיפלומטיה משתלבת באופן ברור ומאתגר לתכנית של יחסים בינלאומיים ודיפלומטית.

בסוף כיתה ט’, לתלמידים המעוניינים , תהיה אפשרות לקחת קורסי שפה צרפתית ברמות A1 ולקבל תעודה של לימודי צרפתית שפה (DELF) המוכרים באירופה.

*בתכנית:

ü     תפקיד הדיפלומט – הרצאה מדיפלומט ישראלי על יחסים בינלאומיים

ü     תפקיד השרים בממשלה- הרצאה

ü     צרפת וסמלי צרפת- ביקור במכון הצרפתי

ü     תרבות צרפת:

  • דרך המוזיקה הצרפתית – הרצאה על STROMAE ועוד.
  • דרך התאטרון- הרצאה על תאטרון מודרני וקלסי + הצגה
  • דרך הגסטרונומיה- ביקור בפטיסרי – מאפיה צרפתית
  • דרך הקולנוע – צפייה מודרכת בסרט צרפתי

ü     יצירת קשר עם קהילות צרפתיות דרך בית הספר הווירטואלי (  ECOLE- NET )  למטרת הכרות והסברה ומשלחות ייצוגיות בעתיד.

לפרטים נוספים –

גב’ דוריס עובדיה – מפמ”ר

טל : 073-3931379 בימי ב’ או ד’

050-5655691
dorisov@education.gov.il

*תכנית זו נתונה לשינויים

נגישות