Menu
תפריט

מחלקות ובעלי תפקידים

מבנה ארגוני

מתחילת שנות ה-90, פועלת רשת מופת (ע”ר) במסגרת החינוך האפורמאלי באמצעות רשת מרכזי העשרה  ומצוינות, המפעילים חוגי לימוד והעשרה בתחומים מגוונים: מתמטיקה, פיזיקה, מדעים, מדעי המחשב, לוגיקה, שחמט, אנגלית ורוסית. מרכזי ההעשרה ממוקמים בכ-15 יישובים ברחבי הארץ.

החל משנת 1997, רשת מופת פועלת במסגרת החינוך הפורמאלי, בכ-160 בתי ספר המפעילים את תכניות מופת בכיתותיהם.

ברשת מופת פועלים מחלקות ובעלי תפקידים, האמונים על ההיבטים הפדגוגיים והמנהליים.

עץ ארגוני מופת

מטה מופת – מחלקות ובעלי תפקידים:

מנכ”ל מופת – גב’ ארנה שנידרמן
טלפון: 03-7677001 פקס:03-7677020 דוא”ל: office@reshetmofet.org

סמנכ”ל – מר שי גיאת
טלפון: 03-7677003 פקס:03-7677022 דוא”ל: shay@reshetmofet.org

סמנכ”ל כספים –גב’ אולגה קוליקוב

טלפון: 03-7677006 פקס: 03-7677009 דוא”ל: olga@reshetmofet.org

מנהלת תאום ובקרה – גב’ קרן אבן צור
טלפון: 03-7677028 פקס:03-7677022 דוא”ל: keren@reshetmofet.org

מזכירת מנכ”ל – גב’ סיון כהן

טלפון: 03-7677000 פקס: 03-7677020 דוא”ל: office@reshetmofet.org

מתאמת פדגוגית – גב’ מיכל ארגמן-רון

טלפון: 03-7677002 פקס: 03-7677020  michal@reshetmofet.org

משאבי אנוש – גב’ אולגה קמנצקי

טלפון: 03-7677023 פקס: 03-7677009 דוא”ל: olga.kam@reshetmofet.org

כספים ומכינות – גב’ אורלי שבבו
טלפון: 03-7677007 פקס: 03-7677009 דוא”ל: orli@reshetmofet.org

מרכזי העשרה ומצוינות – גב’ אינה טיכונוב
טלפון: 03-7677008 פקס: 03-7677009 דוא”ל: inna@reshetmofet.org

משפטים – עו”ד שרון נבו
טלפון: 03-7677019 פקס: 03-7677022 דוא”ל: sharon@reshetmofet.org

מחלקת מתמטיקה – גב’ ארנה שנידרמן
טלפון: 03-7677001 פקס: 03-7677020 דוא”ל: office@reshetmofet.org

מחלקת פיזיקה – גב’ ליליה אוגורקוב
טלפון: 054-6684332 פקס: 03-7677022 דוא”ל: liliadog@walla.co.il

מחלקת אנגלית – גב’ רייצ’ל פלדברנדט
טלפון: 03-7677011 פקס: 03-7677022 דוא”ל: rachel@reshetmofet.org

מחלקת העצמה – ד”ר צביקה רייטר
טלפון: 03-7677016 פקס: 03-7677022 דוא”ל: zvika.r@haifanet.org.il

רכז אקדמיה – ד”ר אורי סטואין
טלפון: 03-7677000 פקס: 03-7677020 דוא”ל: uri.s@reshetmofet.org

רכזת מכינות – גב’ רביד אדלר
טלפון: 03-7677014 פקס:03-7677022 דוא”ל: ravid@reshetmofet.org

אחראית בסיס נתונים – גב’ אסתר מרון
טלפון: 03-7677015 פקס:03-7677022 דוא”ל: esther@reshetmofet.org

אחראית בסיס נתונים – גב’ יוליה מכלוף

טלפון: 03-7677013 פקס 03-7677022 דוא”ל yulia@reshetmofet.org

נגישות