Menu
תפריט

מחלקות ובעלי תפקידים

מבנה ארגוני

מתחילת שנות ה-90, פועלת רשת מופת (ע”ר) במסגרת החינוך האפורמאלי באמצעות רשת מרכזי העשרה  ומצוינות, המפעילים חוגי לימוד והעשרה בתחומים מגוונים: מתמטיקה, פיזיקה, מדעים, מדעי המחשב, לוגיקה, שחמט, אנגלית ורוסית. מרכזי ההעשרה ממוקמים בכ-15 יישובים ברחבי הארץ.

החל משנת 1997, רשת מופת פועלת במסגרת החינוך הפורמאלי, בכ-160 בתי ספר המפעילים את תכניות מופת בכיתותיהם.

ברשת מופת פועלים מחלקות ובעלי תפקידים, האמונים על ההיבטים הפדגוגיים והמנהליים.

עץ ארגוני מופת

מטה מופת – מחלקות ובעלי תפקידים:

מנכ”ל מופת
טלפון: 03-7667000 פקס:03-7677030 דוא”ל: mail@reshetmofet.org

סמנכ”ל – מר שי גיאת
טלפון: 03-7677003 פקס:03-7677022 דוא”ל: shay@reshetmofet.org

מנהלת כספים –גב’ אורלי שוקרון

טלפון: 03-7677006 פקס: 03-7677009 דוא”ל: shukrun@reshetmofet.org

משאבי אנוש – גב’ אולגה קמנצקי

טלפון: 03-7677023 פקס: 03-7677009 דוא”ל: olga.kam@reshetmofet.org

רכזת גביה – גב’ אורלי שבבו
טלפון: 03-7677007 פקס: 03-7677009 דוא”ל: orli@reshetmofet.org

מחלקת מתמטיקה – גב’ תמרה עוגן
פקס: 03-7677020 דוא”ל tamaraogen@gmail.com

מחלקת פיזיקה – גב’ ליליה אוגורקוב
טלפון: 054-6684332 פקס: 03-7677022 דוא”ל: liliadog@walla.co.il

מחלקת אנגלית – גב’ רייצ’ל פלדברנדט
טלפון: 03-7677011 פקס: 03-7677022 דוא”ל: rachel@reshetmofet.org

רכז אקדמיה – ד”ר אורי סטואין
טלפון: 03-7677000 פקס: 03-7677020 דוא”ל: uri.s@reshetmofet.org

רכזת הקורס להכרת תכנית מופת– גב’ שרית אסרף לוי
טלפון: 03-7677014 פקס:03-7677022 דוא”ל: sarit@reshetmofet.org

נגישות