Menu
תפריט

כרטיס בוגר

הטבות למחזיקי כרטיס בוגר:

  • חברות מלאה במועדון בוגרים
  • זכאות למלגות
  • זכאות להשתתפות בתחרויות וקבלת פרסים
  • חברי המועדון יכולים להשפיע, לעצב את פני העמותה ובני הנוער בישראל
  • באיחוד מועדון בוגרים של מופת עם מועדוני בוגרים של אוניברסיטאות מהארץ והעולם, מחזיקי כרטיס בוגר מופת יצורפו אוטומטית למועדון המאוחד

אופן קבלת הכרטיס:

הנפקת כרטיס הבוגר כרוכה בעלות חד פעמית בסך 25 ש”ח. ניתן לשלם עבור הכרטיס באמצעות עמוד הבית שלנו, בתפריט תשלומים והרשמה לפעילויות.

בבחירת הישוב יש לבחור את “מועדון בוגרי מופת” ולמלא את הפרטים הנדרשים.

ניתן לשלם גם באמצעות המחאה שתשלח בדואר על פי הפרטים הבאים: 

לכבוד ארגון בוגרי מופת

ת.ד 39079

ירושלים, 9139002

יש לשלוח מכתב המכיל את טופס ההצטרפות, או לכתוב את הפרטים הנדרשים בו בכתב יד באופן ברור
ולצרף המחאה לפקודת עמותת מופת בסך 25 ש”ח

כרטיס הבוגר ישלח לבתיכם בתוך כחודש ממועד קבלת התשלום

טופס הצטרפות למועדון בוגרי מופת

נגישות