Menu
תפריט

בית אריה

 מר שי גיאת – מנהל המרכז

”לאפשר למגוון רחב של ילדים להפגש עם שפת המתמטיקה, לסקרן, לאתגר ולגרום להם לאהוב את השפה המתמטית“.

טלפון: 03-7677003

פקס: 03-7677022

דואל : shay@reshetmofet.org

מקום הפעילות: ביה”ס יהושוע גן

כתובות: בית אריה

ימי הפעילות: ‘ד’

שעות הפעילות: 15:00-18:45

מקצועות הלימוד: רובוטיקה/מבוא לתכנות, אנגלית

 

נגישות