Menu
תפריט

כרמיאל

karmiel

גב’ ז’נה בוגולובוב – מנהלת המרכז

“בימנו הכלכלה והמדע מתפתחים בצעדי ענק, לכן רף הידע לאזרח של מחר גבוה מאוד ועולה כל יום עוד ועוד. הבוגר של מחר חייב להיות מפותח, משכיל ומתקדם מאוד. הוא חייב לקבוע לעצמו מטרות ולשאוף להשיגן, לפרוץ גבולות  לכוון גבוה. מחובתנו לתת לדור הצעיר את כל הכלים להשגת המטרות ולפריצת הגבולות על מנת לאפשר לו להשתלב בעולם המודרני”.

טלפון: 050-7623287

טלפון: 054-7591577

דואל: genadi20@zahav.net.il

מקום הפעילות: ביסאיריסיםרחמשעול דולב 15 , ת.ד. 5473 כרמיאל

ימי הפעילות: ב’, ה

שעות הפעילות: 17:00-20:00

מקצועות לימוד: מתמטיקה, אנגלית, רוסית, שחמט, חשיבה מדעית, עברית, מוסיקהכינור, פסנתר

נגישות