Menu
תפריט

מגדל העמק

חט”ב יערת העמק

רכז אזורי מטעם מופת: שרה מירום saramerom@gmail.com

רכז מתמטיקה מטעם מופת: ויקטוריה בולוטוב vikabulatova@yahoo.com

רכז פיזיקה מטעם מופת: דוד כהן dcohen456@gmail.com

טלפון ביה”ס 04-6440334

מקיף רוגוזין

רכז אזורי מטעם מופת: שרה מירום saramerom@gmail.com

רכז מתמטיקה מטעם מופת: ויקטוריה בולוטוב vikabulatova@yahoo.com

רכז פיזיקה מטעם מופת: דוד כהן dcohen456@gmail.com

טלפון ביה”ס 04-6540372

בי”ס יסודי “יגאל אלון”

רכז אזורי מטעם מופת: לאה רוזנפלד learos2@walla.co.il

רכז מתמטיקה מטעם מופת: אנה זכרוב zakharova.anna48@gmail.com

נגישות