Menu
תפריט

תל אביב

 מר שי גיאת – סמנכ”ל ומנהל מרכזי מצוינות תל אביב – יפו

”לאפשר למגוון רחב של ילדים להפגש עם שפת המתמטיקה, לסקרן, לאתגר ולגרום להם לאהוב את השפה המתמטית“.

קהל היעד: תלמידים בכיתות ג’-ו’ בעלי מוטיבציה לימודית וסקרנות, זיקה למתמטיקה ומדעים, משמעת עצמית והתנהגות למופת.

עקרונות מרכזי ההעשרה בתל אביב:

 • לתת מענה חינוכי לתלמידים סקרנים, בעלי מוטיבציה לימודית וזיקה למתמטיקה ומדעים באמצעות תכניות מאתגרות וחווייתיות בנוסף לחומר הנלמד עפ”י תכנית משרד החינוך.
 • העשרת הידע והשקפת העולם המדעית של התלמידים לצד פיתוח החשיבה המתמטית הלוגית והיצירתית.
 • פעילויות הלימודים במרכזי מופת מכוונות לפיתוח החשיבה המתמטית והמדעית ופיתוח חשיבה לוגית ויצירתיות בפתרון בעיות. במסגרת הפעילויות לוקחים התלמידים חלק פעיל בשיעורים, המקנים להם מיומנויות והרגלי למידה, מעוררים אותם לחשיבה ברמה גבוהה ומטפחים בהם יצירתיות ויכולת התמודדות עם אתגרים.
 • צוות ההוראה במרכזים נדרש להשכלה אקדמית גבוהה, יכולת הוראה ושיח ויכולת גבוהה לעורר בתלמידים סקרנות וכמיהה לאתגרים לימודיים.
 • לכל מקצוע יוקדש מפגש שבועי בן שעה וחצי.

בשנה”ל תשע”ט תשולב במרכזי המצוינות פעילות מדעי המחשב שתשלב את הנושאים הבאים באמצעות ממשק ויזואלי בעברית:

 1. אלגוריתם כבסיס של תכנות. לומדים לפתור שאלות מורכבות בצעדים פשוטים.
 2. אלגוריתם מחזורי.  פעולה חוזרת, זיהוי דפוסים ופעולות חוזרות בתוך אלגוריתם, שימוש במחזור באלגוריתם.
 3. אלגוריתם ביקוע. התנאי “אם – אחרת”, הסתערות, שימוש בתנאים לשינוי התנהגות התוכנית.
 4. המושג “משתנה”. יצירה ואיתחול של משתנים, ערך משתנה, תוספת (הגדלת משתנה), שימוש במשתנה בתנאים ובמחזורים.
 5. מחזורים עם תנאים מוקדמים. שילוב של נושאים קודמים, “אלגוריתם מחזורי” ו “תנאי”. שימוש בלולאה עם תנאי מובנה.
 6. סוגי משתנים. העמקת נושא “משתנה”. סוגים שונים של משתנים, איתור השוני ביניהם, היפוך סוג המשתנה.
 7. הגיון. מושג המשפט, משפטי אמת ושקר, שילובים של משפטים מורכבים עם השימוש במילים ו / או לא, היישום שלהם באלגוריתם.
 8. מבני נתונים. רשימה – יצירתה ואתחולה, גישה לאלמנטים ברשימה, משתנה איטרטיבי ואיטרציה של האלמנטים ברשימה.

כתובות מרכזי המצוינות:

ביה”ס ניצנים, רחוב אנדרסן 22, תל אביב – יפו (ימים א’, ה’)

ביה”ס עירוני ה, רחוב בן יהודה 227 (ימים א’,ד’)

לפרטים נוספים:

טלפון: 03-7677003

דואל : shay@reshetmofet.org

 

 

נגישות