Menu

ימי מדע ברשת מופת

במסגרת ימי מדע ארציים המתקיימים בכל רחבי הארץ, מתקיימות סדנאות לתלמידים בתחומי המדע השונים ע”י מורי המדעים של בית הספר וכן ע”י תלמידי מופת מכיתות גבוהות יותר. ימים אלו מאפשרים לתלמידי מופת המוזמנים להשתתף בסדנאות לחוות למידת עמיתים, להכיר תלמידים השייכים לתכנית מכל רחבי הארץ. תלמידי מופת המנחים את הסדנה מהווה יום כזה תרומה לקהילה ולחברה וכן הינו ביטוי לעשיה למען עמיתים, ערכים העומדים בבסיס עקרונות שיטת הלימוד של תוכנית מופת. בתי הספר מקיימים ימי מדע הקשורים לתוכנית מופת.

נגישות