Menu

חדש!! לקראת שנת הלימודים הקרובה – השקת חוברות לימוד בפיזיקה לתלמידי כיתות ז’ ו-ח’ מופת

כחלק מתרבות ההתחדשות של מופת ולקראת שנת הלימודים הבאה, מושקות בימים אלו חוברות לימוד חדשות בפיזיקה לתלמידי כתות ז’ ו-ח’ מופת.

חוברות הלימוד נכתבו על-ידי חבר צוות מחלקת הפיזיקה במופת, מר דני עובדיה ובשיתוף צוות המחלקה.

חוברות הלימוד עוסקות בעיקר בתכני מבוא – הן מציגות בהרחבה את הנושאים המופיעים בתכנית הלימודים ומעשירות אותם, זאת בשים לב לשיטת מופת, החותרת ליישום גישות הוראה מנוסות תוך שימוש בחומרי לימוד ייחודיים.

חוברות הלימוד מיועדות לשימושם של תלמידי כיתות מופת, בהן מושתתת הוראה מאתגרת וחווייתית, המכוונת לפיתוח חשיבה לוגית ביקורתית לצד יצירתיות בפתרון בעיות.

חוברות הלימוד עוסקות במושגים בסיסיים בפיזיקה המסבירים את הסדר הקיים בטבע וכן ביישומים הטכנולוגיים של ידע זה. חוברות הלימוד נכתבו על בסיס ניסיון רב שנים במחקר והוראת הפיזיקה, תוך עשיית שימוש בשפה בהירה ופשוטה לצד הקפדה על דיוק מדעי.

לפרטים נוספים ולהזמנת הספרים, יש לפנות לגב’ אינה טיכונוב:

03-7677008, inna@reshetmofet.org

נגישות