Menu
תפריט

הכשרת מורים

השתלמות מוכרת לגמול והדרכות שנתיות תשפ”ב 30 שעות

מפגשי ההשתלמות יתקיימו דרך ZOOM

ההשתלמות תתקיים בימי ג’ פעם לשבועיים בין השעות 17:30-20:00

המפגש הראשון 12.10.21

הרשמה להשתלמות  תחומי דעת – קורס 208

יום עיון כללי למורי פיזיקה המלמדים על פי תכנית מופת

יתקיים 14.09.21 בין השעות 17:00 -20:00

הרשמה ליום העיון

קישור למפגשים יישלח באימייל בצמוד ליום המפגשים

 

נגישות