Menu
תפריט

הכשרת מורים

השתלמות שנתית במכללת אקדמית תלפיות 

בשנת הלימודים תשע”ט תתקיים השתלמות שנתית למורים המלמדים פיזיקה בכיתות מופת במכללה האקדמית תלפיות.

ההשתלמות היא בת 60 שעות ובסופה יינתן ציון. כמו כן, ההשתלמות מוכרת לגמול על ידי משרד החינוך (עוז לתמורה ואופק חדש).

הרשמה להשתלמות

תכנית ההשתלמות

יום עיון כללי למורים לפיזיקה

יום עיון כללי התקיים בכפר הירוק בחופשת סוכות בתאריך 2.10.18

תכנים של יום העיון מופיעים באתר CASEBOOK

סדר היום

מפגשי הדרכה למורים המתחילים ללמד על פי תכנית מופת

התקימו בתאריכים 25.06.18 ו- 26.08.18

תכנים של המפגשים מופיעים באתר CASEBOOK

 

נגישות