חומרים מודפסים

ספר לימוד -מבוא לפיזיקה- חלק א’- מאת דני עובדיה לכיתה ז’

ספר לימוד -מבוא לפיזיקה- חלק ב’- מאת דני עובדיה לכיתה ח’

ספר לימוד – מבוא לפיזיקה – חלק ג’ מאת דני עובדיה לכיתה ט’

הזמנת ספרים