ידע בינלאומי

תכנית מופת - כיתות בינלאומיות - דיפלומטיה ותקשורת

תכנית מופת לכיתות בינלאומיות היא תכנית הנלמדת בכיתות אם ייחודיות, בבתי ספר על יסודיים החל משנת הלימודים תשע”ו.

התוכנית מכוונת לאפשר לתלמידים בעלי יכולות גבוהות למצות את יכולותיהם האישיות בתחום דעת מורכב, ולסייע להם לגבש יכולות של חשיבה רב ממדית, חשיבה ביקורתית, אחריות עצמאות ועבודת צוות, לצד מיומנויות של עמידה מול קהל והעברת מסרים אפקטיבית, תוך דגש על מעורבות אזרחית בחיי החברה והמדינה, והבנה של מצבים ואתגרים בתחום היחסים הבינלאומיים.

כחלק מתוכנית הלימודים, לומדים התלמידים אנגלית וערבית ברמה גבוהה, ובנוסף משתתפים בתוכנית מקצועית החושפת אותם לעולם היחסים הבינלאומיים והתקשורת. תוכנית זו מקנה לתלמידים מושגי יסוד, מיומנויות וכלים יישומיים בתחום הדיפלומטיה והתקשורת, ויוצרת הזדמנויות לתרגול מיומנויות אלה הלכה למעשה.

משתתפי התוכנית זוכים לפעילויות העשרה ונחשפים לפעילותם של מוסדות השלטון ולתהליכי קבלת החלטות בשירות הציבורי, וזאת באמצעות פגישות עם בעלי תפקידים בשירות המדינה, סיורים והרצאות רלוונטיות, כמו גם באמצעות פעילויות של סימולציות וסדנאות חווייתיות.

אנו מאמינים, שהיכרות עם העולם שסביבנו, ועם מקומה של ישראל בתוכו, מקנה לתלמידים כישורים הכרחיים להצלחה במאה העשרים ואחת: יכולת עמידה מול קהל והעברה יעילה של מסרים, צריכה ביקורתית ומושכלת של טקסטים והיכרות עם תרבויות שונות ומגוונות.

אנו מבקשים להכשיר בוגרים שיהיו בעלי כושר ניתוח וקבלת החלטות, המסוגלים להעביר מסרים באופן יעיל ולנהל שיח מכבד ומשא ומתן אפקטיבי.

התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי יכולות גבוהות, בעלי התנהגות למופת, המתעניינים באקטואליה ובמתרחש בעולם.

 

יסודי
חטיבת ביניים

פיתוח פעילויות העשרה וחומרי לימוד המיועדים לכיתות ז'-י"ב

השתלמות מורים שנתית עם גמול בתחומי הדעת ידע עולמי, ערבית ואנגלית

בבנייה

חטיבת עליונה

צוות המחלקה

כרמית ברוך
carmitli2011@gmail.com

לירון יריב
yariv.liron@gmail.com