פיזיקה

צוות המחלקה לפיזיקה כולל פיזיקאים מומחים בתחום הדעת (בעלי תואר שני ומעלה) ומומחים בהוראה. חברי הצוות עוסקים בפיתוח תכניות וחומרי לימוד המיועדים לכיתות א’-י”ב בחינוך הפורמלי והא-פורמאלי.

כן, עוסקים חברי הצוות בהעצמת צוותי ההוראה באמצעות: השתלמויות ארציות (המוכרות לצרכי גמול), ימי עיון ארציים והשתלמויות בית-ספריות.

חברי הצוות משמשים גם כרכזים מקצועיים, ועוסקים בליווי והנחייה פרטנית של צוותי ההוראה בבתי ספר המפעילים את תכנית מופת.

נוסף, עוסקים חברי הצוות ביצירת אתגרים אינטלקטואלים לתלמידי מופת ובתכנון חוויות שמעבר להוראה הבית-ספרית, לרבות אולימפיאדה ארצית בפיזיקה לתלמידי מופת ברחבי הארץ. בכלל כך, הוקם מרכז מדעי-דידקטי “מופת במדעטק” חיפה. מרכז זה משמש לפיתוח דגמים ומערכות לימוד בנושאים נבחרים בפיזיקה. אל המרכז מגיעים תלמידי מופת מרחבי הארץ, לפעילויות העשרה, באמצעותן חווים תלמידי מופת חוויות אינטלקטואליות בתחום המדע.

יסודי
חטיבת ביניים

6.12.22 מפגש ZOOM כללי למורים המלמדים פיזיקה על פי תכנית מופת

סדר יום של המפגש

 

השתלמות מוכרת לגמול שנתיות תשפ”ג 30 שעות מתוכננת להתחיל ב-8.11.22

מפגשי ההשתלמות יתקיימו דרך ZOOM

תכנית ההשתלמות

קישור להרשמה להשתלמות

מספר ההשתלמות 034

קישור למפגשים יישלח באימייל בצמוד ליום המפגשים

 

 

 

  •  

כניסה לאתר MEGA-SCHOOL

פעילויות במערכת MEGA-SCHOOL

מורים לפיזיקה

לשימוש באתר MEGA SCHOOL על המורה למלא את השאלון  קישור לשאלון 

לקבלת סיסמה לגישה לאתר המורה המלמד מתבקש לשלוח אימייל לכתובת: lenayuch@gmail.com 

באימייל יש לציין:

  • שם המורה

  • שם המשפחה של המורה

  • שם היישוב בו מלמד המורה

  • שם בית הספר בו מלמד המורה

  • רשימת הכיתות בהן מלמד המורה

תכנית מחולקת לשני שלבים: חט”ב (כיתות ז’ – ט) וחט”ע (כיתות י” – יא)

דרישת לשיבוץ שעות תוספתיות לביצוע התכנית בחט”ב

כיתה ז’ – 3 ש”ש

כיתה ח’ – 3 ש”ש

כיתה ט’ – 3/2 ש”ש

במסגרת חט”ע מופעלות שתי תכניות לימודים בפיזיקה: תכנית מואצת ותכנית רגילה.

התכנית היא 6 שנתית (לכיתות ז’-י”ב) במסלול רגיל או מואץ.

שיבוץ שעה בחט”ע (ללא שעות תוספתיות)

על פי דרישות משרד החינוך עם חלוקת שעות מותאמת

עקרונות תכנית הלימוד

 

הנחיות למבדקים מסכמים תשפ”ג

דוגמה למבדק מסכם (מבחן משווה)

מבדקים מסכמים (מבחנים משווים) נוספים ודפי הכנה למורה המלמד לפי תכנית מופת, ניתן למצוא כאן –MEGASCHOOL

המבדקים המסכמים בשנת הלימודים תשפ”ג יתקיימו בין התאריכים 30.04.23 ל-12.05.23

בשנים קודמות התקיימו אולימפיאדות בפיזיקה כתחרויות אישיות או קבוצתיות

קישור לתמונות ב-FACEBOOK

 

חטיבת עליונה

ליליה אוגורקוב - מנהלת המחלקה ורכזת בחינוך העל-יסודי
054-6684332
liliaog13@gmail.com

פנחס וולמן - רכז בחינוך העל-יסודי
054-5325506
p.volman49@gmail.com

ילנה טשרניחובסקי - מנהלת פדגוגית ורכזת בחינוך העל-יסודי
052-5111168
lenayuch@gmail.com

גבריאלה סגל  - רכזת בחינוך העל-יסודי
054-9718718
gabrianela@yahoo.com

 

אורי רביב  - מוביל תחום אסטרונומיה ורכז בחינוך העל-יסודי
054-3151530
ori.rvv@gmail.com

דני עובדיה  - מחבר ספרי לימוד ורכז בחינוך העל-יסודי
052-6592653 
danio56@walla.co.il

חוסיין זועבי  - רכז בחינוך העל-יסודי
050-7362704
houssienz8@gmail.com

ראובן בן אסולי  - רכז בחינוך העל-יסודי
054-3354423
reuven1965@gmail.com