Menu

פיזיקה

אודות

צוות המחלקה לפיזיקה כולל פיזיקאים מומחים בתחום הדעת (בעלי תואר שני ומעלה) ומומחים בהוראה. חברי הצוות עוסקים בפיתוח תכניות וחומרי לימוד המיועדים לכיתות א’-י”ב בחינוך הפורמלי והא-פורמאלי.

כן, עוסקים חברי הצוות בהעצמת צוותי ההוראה באמצעות: השתלמויות ארציות (המוכרות לצרכי גמול), ימי עיון ארציים והשתלמויות בית-ספריות.

חברי הצוות משמשים גם כרכזים מקצועיים, ועוסקים בליווי והנחייה פרטנית של צוותי ההוראה בבתי ספר המפעילים את תכנית מופת.

בנוסף, עוסקים חברי הצוות ביצירת אתגרים אינטלקטואלים לתלמידי מופת ובתכנון חוויות שמעבר להוראה הבית-ספרית, לרבות אולימפיאדה ארצית בפיזיקה לתלמידי מופת ברחבי הארץ. בכלל כך, הוקם מרכז מדעי-דידקטי “מופת במדעטק” חיפה. מרכז זה משמש לפיתוח דגמים ומערכות לימוד בנושאים נבחרים בפיזיקה. אל המרכז מגיעים תלמידי מופת מרחבי הארץ, לפעילויות העשרה, באמצעותן חווים תלמידי מופת חוויות אינטלקטואליות בתחום המדע.

פרטים ליצירת קשר עם אנשי המחלקה תשפ“ב

השתלמויות וימי עיון, הכשרת מורים והדרכת מורים חדשים

MEGA-SCHOOL

תכנית לימודים והקצבת שעות 

פריסת שעות מומלצת  בחט”ע

פיזיקה מחקרית ומדע חישובי רב-תחומי 10 יח”ל-תלמידי מופת

חומרי לימוד מודפסים ומתוקשבים

מבדקים מסכמים

אולימפיאדת פיזיקה

לזכרו של מנהל מחלקת פיזיקה לשעבר, מר מנחם בורשטיין

לזכרו של לאוניד נוטוב

 

צוות המחלקה

מר עלי גנאים – רכז בחינוך העל יסודי

טלפון: 050-5901451; דוא”לali_ghanayem@hotmail.com

מר פנחס וולמן – רכז בחינוך העל יסודי

טלפון: 054-5325506; דוא”ל p.volman49@gmail.com

גב’ גבריאלה סגל – רכזת בחינוך העל יסודי

טלפון: 054-9718718; דוא”ל gabrianela@yahoo.com

מר דוד כהן – רכז בחינוך העל יסודי

טלפון: 054-8106685; דוא”ל: dcohen456@gmail.com

מר דוד לטניק – אחראי מעבדה מופת-מדעטק, רכז בחינוך העל יסודי

טלפון: 054-5496110; דוא”ל: mofetlab@gmail.com

מר נחשון וולף – רכז בחינוך העל יסודי

טלפון: 054-7876720; דוא”ל: wolfriend@yandex.com

גב’ ליליה אוגרוקוב – מנהלת המחלקה ורכזת בחינוך העל יסודי

טלפון: 054-6684332; דוא”ל: liliaog13@gmail.com

ד”ר דב טריגרמן – רכז בחינוך העל יסודי

טלפון: 052-5111181; דוא”ל: dovtrei120@gmail.com

גב’ ילנה טשרניחובסקי – מנהלת פדגוגית ורכזת בחינוך העל יסודי

טלפון: 052-5111168; דוא”ל: lenayuch@gmail.com

קבצים להורדה

נגישות