מתמטיקה

צוות המחלקה למתמטיקה כולל מתמטיקאים מומחים בתחום הדעת (בעלי תואר שני ומעלה) ומומחים בהוראה.

חברי הצוות עוסקים בפיתוח תכניות וחומרי לימוד המיועדים לכיתות א’-י”ב בחינוך הפורמלי והא-פורמאלי .

בנוסף, עוסקים חברי הצוות בהעשרת צוותי ההוראה באמצעות השתלמויות ארציות, ימי עיון ארציים והשתלמויות בית-ספריות.

חברי הצוות משמשים גם כמנחים מקצועיים בבתי ספר המפעילים את תכנית מופת, ועוסקים בליווי והנחייה פרטניים של צוותי ההוראה במקום.

בנוסף עוסקים חברי הצוות ביצירת אתגרים אינטלקטואלים לתלמידי מופת, וחוויות שמעבר להוראה הבית-ספרית, בין היתר באמצעות ארגון אולימפיאדות ארציות לתלמידי מופת ברחבי הארץ.

יסודי

חומרי העשרה לכיתה ב'

יום המאה תרגול

מצולעים

כיתה ג' - תוכן יעלה בהמשך

כיתה ד' - תוכן יעלה בהמשך

כיתה ה' - תוכן יעלה בהמשך

כיתה ו' - תוכן יעלה בהמשך

חטיבת ביניים

הוכחת אי הרציונליות של שורש 2

המחשה ויזואלית לנוסחאות כפל מקוצר

משוואות עם ערך מוחלט

משפט ישר והפוך

פונקציה קווית ופרמטרים

פרופורציה מתמטית ותכונותיה

 

שאלוני בחינה שנים קודמות

תש”פ

מבחן ח טור א                                                                    מבחן ח טור ב

תשע”ט

מבחן ח – טור ב – סופי                                                     מבחן ח – טור א – סופי

תשע”ח

מבחן משווה כיתה ח מופת תשעח טור א                     מבחן משווה כיתה ח מופת תשעח טור ב

תשע”ז

מבחן משווה כיתה ח מופת תשעז טור א                        מבחן משווה כיתה ח מופת תשעז טור ב

תשע”ו

מבחן לכיתה ח מופת תשעו טור א                                 מבחן לכיתה ח מופת תשעו טור ב

תשע”ה

מבחן משווה לכיתה ח תשעה טור א                                מבחן משווה לכיתה ח תשעה טור ב

תשע”ד

מבחן משווה ח מופת תשעד טור ב                                     מבחן משווה ח מופת תשעד טור א

תשע”ג

מבחן לכיתה ח טור א תשעג                                          מבחן משווה ח מופת תשעג טור ב

תשע”ב

מבחן לכיתה ח מופת תשעב טור א                                  מבחן לכיתה ח מופת תשעב טור ב

תשע”א

מבחן לכיתה ח תשעא טור א                                             מבחן לכיתה ח תשעא טור ב

תש”ע

מבחן לכיתה ח מופת תשע

 

שאלוני אולימפיאדות במתמטיקה

תשע”ח

אולימפיאדה ח תשעח

אולימפיאדה ח’ פתרונות

תשע”ג

אולימפיאדה תשעג כיתה ח    *    אולימפיאדה תשעג כיתה ח -ערבית

אולימפיאדה כיתה חי פתרונות

עבודות לחופשת הקיץ

תשפ”א

הצעה לעבודת קיץ לבוגרי כיתה ח

הצעה לעבודת קיץ לבוגרי כיתה ח’ בערבית

תשע”ט

 הצעה לעבודה מסכמת לבוגרי כיתה ח 

שימוש בנוסחאות הכפל המקוצר לפרוק לגורמים

פתרון משוואות ומערכות משוואות תוך שימוש בפירוק לגורמים

פתרון משוואות בשיטת הצבה

משוואות דו ריבועיות

אנליטית- הקו הישר

ביטויים אי רציונליים_תרגילי אתגר

גיאומטריה אנליטית- מעגל

הוכחת אי הרציונליות של שורש2

פתרון משוואות ומערכות משוואות תוך שימוש בפירוק לגורמים

טעימות מתורת המספרים

טרנספורמציות של פונקצייות

מחזוריות וטריגו לכיתה ט

משוואות ממעלות גבוהות_משוואות עם פרמטרים

משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוס

פונקציה זוגית איזוגית

פתרון אי שוויונות ממעלה שניה ויותר באמצעות ציר איפוס

פתרון וחקירת מערכת משוואות ליניאריות עם פרמטרים

פתרון משוואות ומערכות משוואות תוך שימוש בפירוק לגורמים

 

שאלוני בחינה שנים קודמות

תש”פ

מבחן ט טור א                                                              מבחן ט טור ב

תשע”ט    

מבחן ט – טור א – סופי                                                             מבחן ט – טור ב – סופי

תשע”ח

מבחן לכיתה ט מופת תשעח טור  א                                        מבחן לכיתה ט מופת תשעח טור ב    

תשע”ז

מבחן לכיתה ט מופת תשעז טור א                                             מבחן לכיתה ט מופת תשעז טור ב

תשע”ו

מבחן לכיתה ט מופת תשעו טור א                                               מבחן לכיתה ט מופת תשעו טור ב

תשע”ה

מבחן משווה לכיתה ט תשעה טור א                                             מבחן משווה לכיתה ט תשעה טור ב

תשע”ד

מבחן משווה ט מופת תשעד טור א                                               מבחן משווה ט מופת תשעד טור ב

תשע”ג

מבחן משווה ט מופת טור א תשעג                                               מבחן משווה ט מופת טור ב תשעג

תשע”ב

מבחן לכיתה ט מופת תשעב טור א                                                מבחן לכיתה ט מופת תשעב טור ב

תשע”א

מבחן משווה לט תשעא טור א                                                     מבחן משווה לט תשעא טור ב

תש”ע

מבחן לכיתה ט מופת תשע

שאלוני אולימפיאדות במתמטיקה

תשע”ח

אולימפיאדה ט תשעח

אולימפיאדה ט’ פתרונות

תשע”ה

אולימפיאדה ח תשעה

אולימפיאדה ח בערבית תשעה

תשע”ג

אולימפיאדה תשעג כיתה ט

אולימפיאדה תשעג כיתה ט -ערבית

אולימפיאדה כיתה ט’ פתרונות

עבודות לחופשת הקיץ

תשפ”א

הצעה לעבודת קיץ לבוגרי כיתה ט

הצעה לעבודת קיץ לבוגרי כיתה ט’ בערבית

 

חטיבת עליונה

שאלוני אולימפיאדות במתמטיקה

תשע”ח

אולימפיאדה י תשעח

אולימפיאדה י’ פתרונות

צוות המחלקה

ליליה קוט
052-3265141 
lilyamofet@gmail.com

יעל אלמוג
‪050-3038000
0503038000y@gmail.com

ראגדה שחאדה
052-5494187
raghidahshihadi@gmail.com

עיאד נאסר
0506711220
ayod28071962@gmail.com

אלה דורמן
054-2190072
dorman.alla@gmail.com

מייסא חטיב
052-8076400
maysaa@ths.org.il

מיה רשף 
054-4658995 
mayaresh@gmail.com

ריטה טריפונוב
0545623208
rita@reshetmofet.org

תמרה עוגן
052-2645465
tamaraogen@gmail.com

ד"ר לאה דוראל
0547871577
lea.dorel@beitberl.ac.il

עלי גנאים
050-5901451
ali_ghanayem@hotmail.com