Menu

אנגלית

אודות

מופת רואה חשיבות רבה בחיזוק לימודי האנגלית, שהינה השפה הרשמית של המדע, הדיפלומטיה והתקשורת הבינלאומית.

מופת מבקשת לאפשר לתלמידיה לקיים תקשורת באנגלית, ברמה בינלאומית ובתחומי דעת שונים.

לצורך כך נחשפים התלמידים למגוון סוגות בספרות האנגלית (genre), ורוכשים מיומנויות חשיבה גבוהות בתחומי דעת שונים.

בנוסף ירכשו התלמידים, במהלך לימודי האנגלית, מיומנויות תקשורת, מיומנות יישוב סכסוכים ומיומנות קבלת החלטות.

פעילויות המחלקה:

  • כתיבת תכנית לימוד אנגלית המעשירה את תכנית הלימודים של משרד החינוך.
  • חשיפת התלמידים לעולם הדיפלומטיה והתקשורת בעידן הגלובלי.
  • פגישות פרטניות עם מורים לאנגלית בבתי הספר המפעילים את התכנית, לצורך הדרכה והטמעת התכנית.
  • פגישות עם קבוצות מורים לצורך סיעור מוחות וסדנאות עבודה.
  • בניית ימי עיון/ השתלמויות למורי אנגלית בבתי הספר המפעילים את תכנית מופת.

תכניות לימוד

 

צוות המחלקה

גב’ רייצ’ל פלדברנדט – מנהלת המחלקה

טלפון: 03-7677011; דוא”ל: Rachel@reshetmofet.org

גב’ ברנדה בלקמן – רכזת המחלקה

טלפון: 03-7677000; דוא”ל: brenda20.blackman@gmail.com

 

קבצים להורדה

נגישות