אנגלית

מופת רואה חשיבות רבה בחיזוק לימודי האנגלית, שהינה השפה הרשמית של המדע, הדיפלומטיה והתקשורת הבינלאומית.

מופת מבקשת לאפשר לתלמידיה לקיים תקשורת באנגלית, ברמה בינלאומית ובתחומי דעת שונים.

לצורך כך נחשפים התלמידים למגוון סוגות בספרות האנגלית (genre), ורוכשים מיומנויות חשיבה גבוהות בתחומי דעת שונים. בנוסף ירכשו התלמידים, במהלך לימודי האנגלית, מיומנויות תקשורת, מיומנות יישוב סכסוכים ומיומנות קבלת החלטות.

פעילויות המחלקה:

כתיבת תכנית לימוד אנגלית המעשירה את תכנית הלימודים של משרד החינוך.

חשיפת התלמידים לעולם הדיפלומטיה והתקשורת בעידן הגלובלי.

פגישות פרטניות עם מורים לאנגלית בבתי הספר המפעילים את התכנית, לצורך הדרכה והטמעת התכנית.

פגישות עם קבוצות מורים לצורך סיעור מוחות וסדנאות עבודה.

בניית ימי עיון/ השתלמויות למורי אנגלית בבתי הספר המפעילים את תכנית מופת.די מופת ברחבי הארץ. בכלל כך, הוקם מרכז מדעי-דידקטי “מופת במדעטק” חיפה. מרכז זה משמש לפיתוח דגמים ומערכות לימוד בנושאים נבחרים בפיזיקה. אל המרכז מגיעים תלמידי מופת מרחבי הארץ, לפעילויות העשרה, באמצעותן חווים תלמידי מופת חוויות אינטלקטואליות בתחום המדע.

יסודי
חטיבת ביניים

להכניס חומרי העשרה לכיתה ז

להכניס חומרי העשרה לכיתה ח'

להכניס חומרי העשרה לכיתה ט'

להעלות שאלונים משנים קודמות

חטיבת עליונה

צוות המחלקה

יעל פרוינדליך
054-4912442

yaelbuznach1@gmail.com

נרגס גנאים
054-4640219

ganayimnarjes@gmail.com