אודות מרכזי העשרה/מצוינות מופת

מרכזי ההעשרה והמצוינות של מופת נוסדו על ידי קבוצת מדענים שהגיעה ארצה בשנות ה- 90 בגל העליה הגדול מברית המועצות לשעבר.

המייסדים היו הורים לילדים בגילאי בית הספר היסודי, שהכירו בצורך לספק לילדיהם אתגר אינטלקטואלי ולימודי, מעבר לתכניות הנלמדות במערכת החינוך הפורמלית הישראלית. בהיותם מומחים בתחומם, ארגנו המייסדים, קבוצות לימוד עבור ילדיהם, כאשר כל אחד מהם תורם מתחום מומחיותו.

הצלחתם של ילדי המייסדים בתוך מערכת החינוך הפורמלית, בעקבות הלמידה במרכזי ההעשרה, תרמה להשתלבותם החברתית והיוותה מודל חיקוי לחבריהם ילידי הארץ, אשר הצטרפו בעקבותיהם ללמידה במרכזים.

תכניות הלימוד במרכזי ההעשרה מורחבות ומקיפות והשיעורים מתוכננים היטב. שיעורי הבית נבדקים בקפידה בכל שיעור ומתקיים קשר הדוק עם ההורים.

בתחילה נלמדו במרכזי ההעשרה המקצועות: מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, לוגיקה, שחמט ורוסית, בהתאם למומחיותם של המייסדים. עם השנים תחומי ההעשרה התרחבו ועימם מגוון המורים והתלמידים במרכזים.

מרכזי ההעשרה מפתחים אצל הילדים הרגלי למידה, סקרנות טבעית, מיומנויות של חלוקת זמן ותעדוף נכון. מרכזי ההעשרה רואים חשיבות בפיתוח עצמאות הילדים כבסיס להתמודדות עם מצבי החיים השונים, ובפרט הלימודים בבתי הספר ובמוסדות להשכלה גבוהה.

הצוות הפדגוגי במרכזי ההעשרה מורכב ממורים מקצועיים בעלי ניסיון רב. הקבוצות בחוגים השונים במרכזי ההעשרה הן קטנות, במטרה לאפשר למורים גישה אישית לכל תלמיד ותלמיד.