Menu
תפריט

סיפורי הבוגרים

למדתי איך ללמוד

אני מאוד מרוצה מהמסלול שעברתי במהלך שבע השנים בהם הייתי במסגרת מופ”ת. (חטיבת ביניים, תיכון ושנה של “מופ”ת ערב ביסודי) אני בהחלט יכול להגיד שאילולא מופ”ת, לא הייתי נמצא היום במקום שאני נמצא בו. במופ”ת למדתי איך ללמוד. השקעתי מאוד במהלך חטיבת הביניים והתיכון, ונראה לי שהצלחתי להפיק את המקסימום. אני בטוח שבבתי ספר אחרים לא הייתי מצליח לצבור את הידע והנסיון הזה. יתרון משמעותי עבורי היה שבתיכון לא הגבילו אותי עם כמות יחידות הבגרות שיכולתי לעשות, ולכן היה לי חופש להרחיב כ-7 מקצועות של 5 יחידות. אני מאוד מרוצה מהמורים שלימדו אותי במהלך השנים. הם היו מקצועיים והקנו לי הרבה מאוד ידע. לאחר סיום הלימודים בבי”ס התגייסתי לצבא למסלול תלפיות – זוהי הכשרה של שלוש שנים הכוללת שלל הכשרות צבאיות הכוללות גם קורס קצינים ובנוסף תואר ראשון בפיסיקה-מתמטיקה-מחשבים באוניברסיטה העברית בגבעת רם. גיורא רוקובישניקוב (בוגר מופת ירושלים)

חינוך איכותי ומקצועי כבר מהיסודי

התחלתי ללמוד במסגרת מופ”ת מגיל היסודי. המערכת מעשירה ומחנכת למצוינות ולסקרנות, לחקר ולפיתוח ולחשיבה יצירתית. שמח מאוד שלמדתי עם המורים הכי טובים והכי משקיעים. בלב שלם אני יכול להגיד שנהניתי, רכשתי חברים טובים לכל החיים אשר חלק אף היו לצידי רוב חיי, ושזו המסגרת הכי טובה לחינוך והוראת המקצועות הריאליים בירושלים. דמיטרי טרן(בוגר “מופת” ירושלים)

תוכנית מופת למען מצוינות אישית

תלמיד”מופת” במשך שש שנים ברצף – מכיתה ז’ ועד כיתה יב’. לדעתי, שנות לימוד אלו היו הטובות ביותר שאפשר לדמיין. בוגר מסלול “מופת” בגאוה, משום שרכשתי ידע, העוזר לי מאוד כרגע בשירות הצבאי, ואין לי כלל ספק לגבי העזרה בלימודים לאחר הצבא וחיי יום-יום. הן אם לדבר על המורים, והן אם לדבר על תוכנית לימודים עצמם – הכל בנוי להצלחה, תמיכה והשקעה. כמו שנאמר לפני כמה שנים – תוכנית”מופת”, הבאה לפעול למען מצויינות אישית של כלל תלמידיה ולתרומה למצויינות חברתית כתוצאה מכך. כיום, במיוחד בצבא, כשאני אומר, שהיני בוגר “מופת”- אני רואה הערכה של חברי, כבוד, משום שתוכנית זו מוכרת כמצליחה. אני גאה ושמח להיות בוגר “מופת”.חוחלוב אלכסנדר (בוגר “מופת” ירושלים)

נגישות