Menu
תפריט

דבר המנכ״ל

womanלכל העוסקים בחינוך ולשותפי לעשייה החינוכית,

“מורה שאומר – הוא מורה בינוני. מורה שמסביר – הוא מורה טוב. מורה שמדגים – הוא מורה מצוין. מורה שמעורר השראה – הוא מורה מושלם.” William Arthur Ward

עמותת מופת שמה לה למטרה עיקרית לחולל שינוי משמעותי בחברה הישראלית בתחום ההשכלה, פיתוח החשיבה וחינוך לערכים. שינוי זה יתרחש רק באמצעות מחנך אשר ידע להוביל את תלמידיו לפיתוח חשיבה יצירתית, חתירה למצוינות, הקניית ערכים ויהווה עבור תלמידי מופת מקור סמכות של חשיבה והשראה.

עתיד המדינה תלוי ביכולתנו לשמור על יתרונה האיכותי ולכן הציבה מופת את המצוינות כיעד מרכזי ומשקיעה בעידוד ובטיפוח מצוינות ומצוינים כדי שמדינת ישראל תוכל להמשיך ולהוביל בתחומים רבים תוך צמיחה כלכלית וחברתית.

בנאומו לרגל זכייתו בפרס נובל לכימיה אמר פרופסור דן שכטמן: “מדע הוא הכלי הטוב ביותר לחשיפת חוקי הטבע, והמילה הרשומה עליו היא “אמת”…לפיכך מחובתנו כמדענים לקדם את החינוך, את המחשבה הרציונאלית, את הסובלנות, יש לעודד את בני הנוער להפוך ליזמים..מדינות שיטפחו את הידע הזה ישרדו במשברים פיננסיים וחברתיים.”

על מנת ולהבטיח כי מדינת ישראל תהא יציבה במשברים עתידיים, על מערכת החינוך להדביק את קצב התפתחות הטכנולוגיה והשינויים הגלובליים ומחייבת אותנו, צוות מופת, בהתאמת תכנית לימודים עדכנית, המקנה כלים לפיתוח חשיבה וסקרנות והנחלת ערכים מגוונים.   

“Old ways won’t open new doors” – ברוח זו שואפת מופת להיות כוח מניע ומקור השראה עבור תלמידי מופת אשר יהוו בסיס רחב למנהיגי דור העתיד.

בהוקרה ובהערכה על עשייתכם החינוכית.

ארנה שנידרמן

נגישות