מופת ביסודי

עמותת מופת לקידום ההוראה ולחינוך למצוינות (ע.ר.) מפתחת ומפעילה תכניות לימודים ייחודיות בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים ברחבי הארץ.

תכנית מופת בחינוך היסודי מופעלת בכתות א' – ו' ומתמקדת בהעצמה הורית, חינוך למצוינות אישית – הקניית הרגלי למידה, העלאת המוטיבציה הלימודית וחיזוק תחושת המסוגלות, ביסוס הוראת המתמטיקה והמדעים ופיתוח החשיבה המתמטית והיצירתיות בפתרון בעיות.

תכנית הלימודים של מופת מחויבת ומכוונת בראש ובראשונה לתוכנית הלימודים של משרד החינוך ומשלבת בה העשרה והעמקה באמצעות חומרי לימוד ייחודיים, בנוסף לספרי הלימוד הבסיסיים, הכשרת מורים וליווי והנחייה של צוותי המתמטיקה הבית ספריים.

למופת תכניות נוספות בחינוך היסודי, בתחום המתמטיקה, הפיזיקה, מדעי המחשב ואנגלית.

הדגשי תכנית מופת מכוונים לפיתוח ועידוד הסקרנות המחקרית אצל התלמידים, להקניית מיומנויות חקר, לפיתוח חשיבה מדעית וקרוב התלמידים לעולם המדע.

עקרונות תכנית מופת בחינוך היסודי :

תכנית מופת בחינוך היסודי מופעלת החל מכתה א' ומקיפה את כל תלמידי השכבה מתוך אמונה שכל תלמיד יכול! תכנית מופת משלבת במסגרותיה חינוך למצוינות כאורח חיים  תוך העצמת הורי התלמידים, חיזוק תחושת המסוגלות האישית של הלומד, העלאת המוטיבציה הלימודית וחיזוק תחושת המסוגלות.

על מנת להשיג את המרב והמיטב מהתוכנית ולאפשר לתלמידים למצות באופן המיטבי את הפוטנציאל הטמון בהם קיימת משמעות וחשיבות להקניית הכלים הנ"ל ועל פי הדגשי תכנית מופת החל מכתות היסוד.

בנוסף, משתפת מחלקת ההעצמה במופת את הורי התלמידים מרגע הפעלת התכנית בכתה א' ולאורך הדרך באמצעות טיפוח אחריותם ומחויבותם כהורים וזאת באמצעות סדנאות והרצאות בנושאים שונים.

מטרות התכנית:

חינוך למוטיבציה לימודית גבוהה והתמודדות עם אתגרים

חיזוק תחושת המסוגלות האישית של התלמיד

פיתוח מיומנויות למידה ככלי להתמודדות עם יעדים לימודיים והשגתם.

פיתוח יחס חיובי ועידוד המצוינות במקצועות המתמטיקה והמדעים בקרב התלמידים והעלאת המודעות לחשיבותם של מקצועות אלו .

הוראת המתמטיקה בשיטות ובהדגשים המיועדים לפיתוח הפוטנציאל היצירתי והחשיבה הלוגית.

תכנית מופת מלווה במחקרי הערכה המצביעים על עלייה משמעותית באחוז בוגרי החינוך היסודי על פי תכנית מופת הפונים ללימודי המדעים והמתמטיקה ברמות המוגברות. כמו כן הצביעו ממצאי המחקר על העצמת מורי המתמטיקה והמדעים בבתי הספר המלמדים על פי תכנית מופת.