Menu

העצמה – תשפ”א

ייעודה של המחלקה הוא העצמת תלמידי מופת לאורך המסלול השש שנתי של התכנית. לאור העובדה שההורים והצוות החינוכי משמשים כדמויות משמעותיות ומשפיעות על מיצוי יכולותיהם האישיות של התלמידים והובלתם למצוינות אישית, לימודית, ערכית וחברתית, למחלקת העצמה תכניות ייחודיות המכוונות לצייד גם אותם בכלים תומכים ומעצימים.

מחלקת העצמה מציעה לבתי הספר סדנאות ופעילויות מגוונות בתחומים שונים:

לתלמידים (כיתות ז-י”ב): העלאת תחושת מסוגלות אישית ויכולת להשפיע, בניית מערך ערכי בדגש על ערך הנתינה, פיתוח רגישות לזולת, גורמים מניעים להצלחה, התמודדות עם קושי וכישלון, חיזוק הדימוי העצמי באמצעות שפת גוף, תהליך קבלת החלטות ועוד.

לצוות החינוכי: פיתוח שפה משותפת למורי מופת, הפעלת גיבוש ועבודת צוות, תפיסת תפקיד, חשיבה יצירתית, גבולות ונורמות, גיבוש חזון אישי, כיתתי ובית ספרי, גורמים המשפיעים על מסוגלות למידה, כלים לצוות החינוכי ועוד.

להורים: פיתוח שפה משותפת בהתאם לערכי מופת, מתן כלים לתמיכה בילד לפיתוח מצוינות, מתן כלים לניהול דיאלוג בין ההורים לילד, פתרון דילמות המאפיינות תלמידי מופת ועוד.

בתי הספר המעוניינים בפעילות מסוימת מתבקשים לפנות לרויטל גולן בדוא”ל:  revitalmofet@gmail.com. יש לשלוח שלושה תאריכים מועדפים ולציין את קהל היעד, שם הפעילות המבוקשת, מספר המשתתפים, שם המחנך/רכז ומספר הטלפון הנייד של איש הקשר בבית הספר.

פעילויות נוספות וייחודיות:

מלגת הצטיינות לפעילות חברתית

רשת מופת מעודדת נתינה קהילתית ומעורבות חברתית של תלמידי מופת, בין היתר באמצעות הענקת מלגות ליוזמות חברתיות נבחרות.

להגשת בקשה לקבלת מלגה ליוזמה חברתית ע”ש גב’ חיה נאור שטורפר יש ללחוץ כאן

מחנכים למנהיגות – סדנת מחנכים בחינוך העל יסודי- הסדנה מיועדת למחנכים חדשים שמתחילים לחנך כיתת מופת והן  ולמחנכים שטרם עברו השתלמות זו.  בשל הקורונה הסדנה תתקיים בקפסולות במשך יום מרוכז בחופשת הקיץ ובהמשך 22 שעות נוספות במהלך השנה . (סדנה עם גמול מוכר )

למגזר הערבי: הסדנאות לתלמידי מופת ז’-ט’ מועברות גם בשפה הערבית.

צוות המחלקה

מר מקס רוזנפלד– מנחה העצמה

טל’: 0506840068 דוא”ל: maxrosenfeld@gmail.com

גב’ הדס להב  – מנחת העצמה

טל’ : 052-4344094דוא”ל lahav_hadas@walla.com

מר מיכאל ברטוב – מנחה העצמה

טל’: 052-6328660; דוא”לmijaelmofet@gmail.com

 

מר נחום ישראלי – מנחה העצמה

טל’: 050-6794703; דוא”ל: nahum6464@gmail.com

גב’ עדי שלייפר– מנחת העצמה

טל’: 052-5276700; דוא”ל: ashlaifer@gmail.com

 

ד”ר צביקה רייטר מנחה העצמה

טל’: 054-4210704; דוא”ל: zvika.r@haifanet.org.il

גב’ ראגדה שחאדה מנחת העצמה

טל’: 050-4769396 דוא”לraghidha@hotmail.com

גב’ רויטל גולן מנחת העצמה

טל’: 050-5398466; דוא”ל: revitalmofet@gmail.com

 

 

קבצים להורדה

נגישות