Menu

העצמה

אודות

ייעוד המחלקה הוא העצמת תלמידי מופת לאורך המסלול השש שנתי של תכנית מופת. מאחר שההורים והצוות החינוכי משמשים כדמויות משמעותיות ומשפיעות על מיצוי יכולותיהם האישיות של התלמידים והובלתם למצוינות אישית, לימודית, ערכית וחברתית, למחלקת העצמה תוכניות יחודיות על מנת לצייד גם אותם בכלים תומכים ומעצימים.

מחלקת העצמה מציעה לבתי הספר סדנאות ופעילויות מגוונות בתחומים שונים:

לתלמידים (כיתות ז-י”ב): העלאת תחושת מסוגלות אישית ויכולת להשפיע, בניית מערך ערכי בדגש על ערך הנתינה, פיתוח רגישות לזולת, גורמים מניעים להצלחה, התמודדות עם קושי וכישלון, חיזוק הדימוי העצמי באמצעות שפת גוף, תהליך קבלת החלטות ועוד. לפירוט הסדנאות יש ללחוץ כאן

לצוות החינוכי: פיתוח שפה משותפת למורי מופת, הפעלת גיבוש ועבודת צוות, תפיסת תפקיד, חשיבה יצירתית, גבולות ונורמות, גיבוש חזון אישי, כיתתי ובית ספרי, גורמים המשפיעים על מסוגלות למידה וכלים לצוות החינוכי ועוד. לפירוט הסדנאות יש ללחוץ כאן

להורים: פיתוח שפה משותפת בהתאם לערכי מופת,, מתן כלים לתמיכה בילד לפיתוח מצוינות, מתן כלים לניהול דיאלוג בין ההורים לילד, פתרון דילמות המאפיינות תלמידי מופת ועוד. לפירוט הסדנאות יש ללחוץ כאן

בתי הספר המעוניינים בפעילות מסוימת מתבקשים לפנות לרויטל גולן לדוא”ל:  revitalmofet@gmail.com. יש לשלוח שלושה תאריכים מועדפים ולציין את קהל היעד, שם הפעילות המבוקשת, מספר המשתתפים, שם המחנך/רכז ומספר הטלפון הנייד של איש הקשר בבית הספר.

פעילויות נוספות ויחודיות:

  1. מלגת הצטינות לפעילות חברתית

רשת מופת מעודדת נתינה קהילתית ומעורבות חברתית של תלמידי מופת, בין היתר באמצעות הענקת מלגות ליוזמות חברתיות נבחרות.

להגשת בקשה לקבלת מלגה ליוזמה חברתית ע”ש גב’ חיה נאור שטורפר יש ללחוץ כאן

  1. סדנה לצוות החינוכי – מניעת ופתרון קונפליקטים

הסדנה מועברת על ידי פרופ’ סיניה נתנזון שמגיעה במיוחד מארה”ב לצורך העברת הסדנאות. פרטים והרשמה בקישור הבא

  1. הרצאה והצגה “השליח”

הצגה “השליח” כולל מפגש עם המחזאית טרם ההצגה ומפגש עם השחקנים לאחר ההצגה. לפרטים נוספים יש ללחוץ כאן

  1. סדנאות תהליכיות להורי תלמידי מופת

סדנה בסגנון “בית ספר להורים” יחודית להורי כיתות מופת. לפרטים נוספים יש ללחוץ כאן

      5. למגזר הערבי: הסדנאות לתלמידי מופת ז’-ט’ מועברות גם בשפה הערבית. 

 

      6. “מחנכים למנהיגות” סדנה מרוכזת למחנכי מופת חטיבה עליונה
סדנה בת יומיים ומפגשים נוספים במשך שנת הלימודים למחנכי מופת בחטיבה העליונה. פרטים יפורסמו לקראת הקיץ

 

     7. “מחנכים למופת” סדנה מרוכזת למחנכי מופת
סדנה בת שלושה ימים בחופשת הקיץ למחנכי כיתות מופת (תנאי פנימיה). פרטים יפורסמו לקראת הקיץ

תקצירי סדנאות

פרויקטים ייחודיים של בתי הספר

משובים מהשטח

צוות המחלקה

גב’ אלי אלוני  – מנחת העצמה

טל’ : 0522509866 דוא”ל elie.aloni@gmail.com

מר אלעד הולנדר– מנחה העצמה

טל’: 0548118676 דוא”ל: elad@eladhollander.com

מר דן שוורץ – מנחה העצמה

טל’: 054-5455445; דוא”ל: dansch88@gmail.com

מר מיכאל ברטוב – מנחה העצמה

טל’: 052-6328660; דוא”ל

גב’ מלי רפפורט – מנחת העצמה

טל’: 03-7677016; דוא”ל: malimofet@gmail.com

מר נחום ישראלי – מנחה העצמה

טל’: 050-6794703; דוא”ל: nahum6464@gmail.com

גב’ עדי שלייפר– מנחת העצמה

טל’: 052-5276700; דוא”ל: ashlaifer@gmail.com

 

ד”ר צביקה רייטר מנהל המחלקה

טל’: 054-4210704; דוא”ל: zvika.r@haifanet.org.il

גב’ ראגדה שחאדה מנחת העצמה

טל’: 050-4769396 דוא”לraghidha@hotmail.com

גב’ רויטל גולן מנחת העצמה

טל’: 050-5398466; דוא”ל: revitalmofet@gmail.com

 

 

קבצים להורדה

נגישות