תהליך הרישום

רישום לקורס הכרת תכנית מופת

במהלך כיתה ו’ ולקראת תחילת הלימודים בחטיבת הביניים, נערכים קורסי הכרה לתכנית מופת בבתי הספר השונים בהם פועלת רשת מופת. הקורס מאפשר הכרות של התלמיד עצמו עם המשמעות רבת הגוונים של השתלבות בכיתת מופת וכן חושף את התלמיד על קצה המזלג לתכנית ולאופי הלימוד בכיתת מופת.

בקורס מתבטאת מידת המוטיבציה של התלמיד להשתלב בתכנית. המוטיבציה, לפי תפיסת מופת, הינה המפתח להצלחה ומהווה מנוף להתפתחותו של כל ילד. מופת מאמינה שהודות למוטיבציה כל ילד עשוי להגיע להישגים משמעותיים.

מטרות הקורס:

הקורס מביא לידי ביטוי את מידת המוטיבציה של התלמיד, רצינותו ויכולת ההתמודדות שלו עם אתגרים.

 הקורס מקנה לתלמיד ידע, מיומנויות למידה וחשיבה והכרות עם דרך הלמידה בכיתות מופת. בקורס מתגבשת כיתת מופת העתידית.

מבנה הקורס:

מקצועות הלימוד בקורס למסלול המדעי של מופת הינם מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית. מקצועות הלימוד בקורס למסלול מופת הבינלאומי הינם אנגלית, מתמטיקה וערבית. המפגשים בנויים בחלקם על שעורים פרונטליים ובחלקם על עבודה בקבוצות.

תהליך הרישום לקורס:

ערב החשיפה הינו מפגש בין המתכלל האזורי של מופת לבין התלמידים וההורים המתעניינים בתכנית מופת. בערב זה מוצגת התכנית בפני המתעניינים. בשלב הבא, התלמידים המעוניינים להצטרף לתכנית מגיעים לשיחת היכרות אישית, הנערכת בבית הספר. השיחה נועדה להתרשמות הדדית ולמתן מידע והבהרות נוספות בקשר לתכנית עצמה. השיחה איננה מבחן קבלה. משתתפים בה התלמיד והוריו, נציגי בית הספר ונציג מופת.

הקורס מחולק לשני שלבים: שלב א’ מאפשר לתלמיד לבחון את מידת העניין, הרצון והמחויבות העתידית שלו לתכנית. התלמיד מקבל כלים לבחינת השתתפותו בכיתת מופת העתידית לרבות מידת חוזקותיו ושאיפותיו לעתיד. בסיום שלב א’ של הקורס נערכת התרשמות אישית של מורי הקורס לכל תלמיד ותלמיד. ההתרשמות מתייחסת בין היתר להתנהגות התלמיד, יכולת התמודדות, עבודה בצוות/עצמאית, מידת הסקרנות של התלמיד, רמת המוטיבציה הלימודית, אוריינטציה לתחומי הדעת הרלבנטיים וכישורי למידה. כן ניתן דגש על הופעה סדירה, הגעה בזמן, הבאת ציוד נדרש, הקשבה והכנת שעורי הבית.

על בסיס התרשמות זו מתקיימת מועצה פדגוגית לסכום שלב א’. במועצה הפדגוגית חברים צוות מקצועי של חטיבת הביניים (שמורכב ממנהל, מורים שלימדו במכינה, יועצת ביה”ס) ונציג מטעם מופת. המועצה הפדגוגית מאירה את חוזקותיו של כל תלמיד באשר לתחומי הדעת השונים וכן את מידת המוטיבציה והמחויבות ללימודים בכיתת מופת העתידית. קבוצת התלמידים שלוקחת חלק בשלב ב’ הינה קבוצת התלמידים המיועדים ללמוד בכתה ז’ מופת.

שלב ב’ של הקורס נערך במסגרת הכיתתית העתידית. במהלך שלב ב’ מתבצעת השלמת תכנים לימודיים כדי להבטיח שכל תלמידי הכיתה יתחילו את שנת הלימודים עם ידע ברמה דומה בתחומי הדעת המודגשים בתכנית. בנוסף, מתקיימות בשלב ב’ פעילויות ראשוניות לגיבוש הכיתה מבחינה חברתית במטרה להקל על השתלבות התלמידים בחטיבת הביניים.

בסיום הקורס מקבל כל תלמיד דף הערכה עצמית, באמצעותו ינסה התלמיד להעריך את עצמו ואת מידת התאמתו לתכנית ויסכם את חוויותיו מההשתתפות בקורס.

כיצד נרשמים?

הננו מברכים אותך לרגל החלטתך להצטרף לתהליך הרישום לכיתת מופת. להלן תהליך ההרשמה:

  1. כדי להירשם לקורס הכרת תכנית מופת תחילה יש לבדוק מהו בית הספר הקרוב לאזור מגורכם בו מתקיימת תכנית מופת.
  2. יש ליצור קשר עם בית הספר ולברר את מועד ערב החשיפה של מופת. בערב החשיפה ניתן יהיה להתרשם מתכנית מופת, לקבל הסבר על אופי התכנית ומטרותיה וכן ינתן מענה לשאלות.
  3. יש לקבוע מועד לשיחת היכרות אישית בבית הספר. לשיחה מוזמנים התלמיד והוריו. השיחה איננה מבחן אלא מאפשרת תיאום ציפיות הדדי של הצוות החינוכי והתלמיד.
  4. לאחר השיחה, יבוצעו הרשמה ותשלום, באמצעות כרטיס אשראי, באתר האינטרנט  של מופת בכתובת www.reshetmofet.org דרך “תשלומים והרשמה לפעילויות”.

הרכב שעות הקורס:

שלב א’ – בהיקף של 36 שעות

שלב ב’ – בהיקף של 22 שעות.

אנו מברכים אותך על בחירתך להצטרף לתכנית מופת ומאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך.