ועד העמותה וחברי האסיפה הכללית

תפקידים:

האסיפה הכללית אמונה על גיבוש המדיניות העקרונית של מופת, בחירת חברי הועד המנהל, ואישור המאזן הכספי.

האסיפה הכללית:

 1. רוזיטה גולדשמיט  
 2. נילי קפלן
 3. רונית הראל                                                         
 4. תמרה עוגן
 5. ליקה מן                                                 
 6. סבטלנה סטואין    
 7. בוריס בן דור                                           
 8. מלי רפפורט
 9. יוסי רן                                                        
 10. לב יאנובסקי
 11. ישראל זינגר                                            
 12. אילון נווה
 13. שי גיאת
 14. סטלה קטייב
 15. ד"ר יאיר סמוכה
 16. יעקב מרקוביץ
 17. מארק אפלבאום
 18. ארז חסון
 19. ואדים שירינוב
 20. ולדימיר רוזנשטיין
 21. ברוריה זיו
 22. יורי מגנר
 23. לאה רוזנפלד

 

הועד המנהל:

תפקידים:

 • אישור המדיניות העקרונית של מופת
 • אישור התקציב
 • גיוס כספים
 • מעקב אחר ביצוע תוכניות העבודה
 • אישור מינוי בעלי תפקידים
 • מעקב אחר פעילויות מרכזי העשרה
 • אישור פעולות חריגות

 

חברי הועד:

ד”ר יאיר סמוכה – יו”ר

מר בוריס בן דור

מר ישראל זינגר

מר קובי נווה (סיסקו)

 

ועד אקדמי:

תפקידים:

הועד האקדמי משמש כצוות היגוי לצורך פיתוח יוזמות חינוכיות חדשות, תכניות לימודים ולצורך כתיבת מאמרים אקדמיים.

חברי הועד:

פרופ' תמר הורוביץ – יו"ר הועד

פרופ' מיכאל מור

פרופ' שמואל שמאי

ד"ר יאיר סמוכה

ד"ר מארק אפלבאום

ד"ר עפרה שטיין

ד"ר ולדימיר רוזנשטיין