מופת בשבילי

דימה אפרצף | ראש מועצת קצרין | בעבר: מנכ”ל משרד הקליטה

מורה ומחנך במסגרות חינוכיות מגוונות, מקים ומנהל מרכזי העשרה של מופת במחוז הצפון, שליח הסוכנות באוקראינה.

קשריי עם מדינת ישראל וחיזוק זיקתי ומחויבותי אליה יש ליחס לביקור קצר שלי בארץ כסטודנט לרפואה בליטא. עליי ניתן לומר “הציץ ונפגע”. ביקור קצר זה אכן שינה את חיי שינוי משמעותי ביותר. שנה לאחר הביקור נטשתי את לימודי הרפואה ואת מקום מגוריי, ועליתי ארצה. מסלול לימודי הרפואה נקטע בעקבות עלייתי. בהמלצת מנהלת האולפן דאז פניתי ללימודי מדעי החיים באוניברסיטת ת”א. במהלך הלימודים גובש ה”אני מאמין” האישי שלי והתבהר לי יעודי בחיים. עבודת צוות, מנהיגות וחינוך הם תמצית המשמעות של חיי ויעודי והם שהנחו אותי בדרכיי ובעיסוקיי השונים.

תחילת הדרך הייתה עם קבלת ההסמכה כמדריך ידיעת הארץ מטעם החברה להגנת הטבע. פעילות זו אפשרה לי לחלוק עם צעירים ומבוגרים כאחד את אהבתי לארץ בכלל ולגולן בפרט.

במסגרת זו ניתנה לי הזדמנות מופלאה לחוות את חווית החינוך וההוראה – תחומים שהם בנשמתי ושזורים בכל תחום שעסקתי בו לאורך השנים.

המפגש עם מופת והעבודה בהנחייתה של מנכל”ית העמותה ארנה שנידרמן אפשרה לי להביא לידי הגשמה את זיקתי להוראה וחינוך מחד ואת כישוריי בתחום ניהול, הובלת שינויים והטמעתם  מאידך.

תקופת עבודתי במופת – עמותה לקידום ההוראה ולמצוינות בחינוך ,הינה מבחינתי תקופה מכוננת ומעצבת. קסמה לי תפיסתה החינוכית של עמותת מופת הרואה בהשקעת מאמץ והתמדה ערובה להישגים והצלחה, תפיסה על פיה חונכתי גם אני.

אישיותה המרתקת של מנכ”ל מופת וחתירתה לקידום המצוינות בחינוך הציבורי

חזקו בי את האמונה והרצון לקשור את חיי בחינוך בכלל ובחינוך המדעי בפרט.

בכל תחום ותפקיד שמילאתי ראיתי בחינוך מוקד חשוב לעשייתי הציבורית.

גם בתפקידי הקודם כמנכ”ל משרד הקליטה חשוב היה לי, מעבר לכל המשימות והנושאים שהיו בתחום אחריותי, לטפל בחיזוק הזיקה של ילדי העולים לתרבותה ולמורשתה.

חיי ועשייתי הציבורית כיום קשורים קשר אמיץ עם קהילת העיר קצרין והגולן כולו. קצרין נמצאת היום בצומת דרכים רגיש. גיבוש עקבי של תכנית אסטרטגית הכרחי כדי להזניק את העיר להיות מן הישובים המובילים בישראל, שיהווה מגדלור לאיכות חיים, לחינוך ולתרבות.

לפיכך החלטתי לפרוש מתפקידי כמנכ”ל משרד הקליטה לטובת ההתמודדות על תפקיד  ראש העיר קצרין. זכות גדולה נפלה בחלקי עם זכייתי בבחירות. כגודל הזכות , גודל האחריות והמחויבות. אין ספק שחזון עמותת מופת על הדגשיו ועקרונותיו ישמשו נר לרגלי בהנהגת קהילתי ברוח של ממציא ומעצב את המחר.