Menu
תפריט

אודות רשת מופת

אודות

רשת מופת (מתמטיקה, פיסיקה ותרבות קהילתית) היא מוסד ציבורי – ללא מטרות רווח, המקדם מצוינות לימודית וחברתית, תוך חתירה לפיתוח מתמיד של קהילה ישראלית ערכית.

תחילת הדרך

מופת החלה דרכה בתחילת שנות התשעים, עם גל העלייה מברית המועצות לשעבר. עולים – מדענים ואנשי חינוך, מומחים בתחום הוראת המתמטיקה והמדעים, הקימו מרכזי העשרה לילדיהם, ויישמו בהם שיטות הוראה ותכניות לימודים שהביאו אתם מארצות מוצאם.

היכרות עם אותם מרכזי ההעשרה והתרשמות עמוקה וחיובית משיטות ההוראה וממקצוענותם ואיכותם של המורים העולים, הובילו להטמעת תכנית מופת במערכת החינוך הפורמאלי, בסוף שנות התשעים. תחילה שולבה תכנית מופת לכיתה מדעית, אשר נלמדת עד היום בכיתות אם ייחודיות, בבתי ספר על יסודיים. התכנית שמה דגש על מצוינות לימודית בתחום המתמטיקה והפיזיקה, מסייעת לתלמידיה בהוצאת בגרות איכותית ובקבלה למוסדות נבחרים להשכלה גבוהה. תהליך שילובה של מופת במערכת החינוך הפורמאלית, תרם רבות לקליטת המורים העולים, ולמיזוג ילדי העולים עם כלל ילדי ישראל.

כיום מתקיימת פעילות מופת ברחבי הארץ: כ-20,000 תלמידים מתחנכים בכ-160 מוסדות חינוך (ביניהם כפרי נוער) בתחומי כ–60 רשויות, בעיקר בפריפריה הגאוגרפית והחברתית: במגזר היהודי (בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי וחרדי), במגזר הדרוזי ובמגזר הלא יהודי.

מאז הקמתה, העמידה רשת מופת אלפי בוגרים, המייצגים נאמנה את חזון הרשת בצה”ל, באקדמיה ובחברה הישראלית כולה.

חזון

פיתוח מצוינות לימודית בדגש על מתמטיקה, מדעים ושפות, לצד מצוינות אישית וחברתית, לפיתוח מתמיד של קהילה ישראלית ערכית.

מטרות התכנית

  • חינוך למצוינות לימודית וחברתית כאורח חיים
  • הטמעת הרגלים המעודדים התמדה והשקעה
  • פיתוח היכולת להתמודד עם אתגרים
  • פיתוח מחויבות אישית וכיתתית לנתינה קהילתית
  • הקניית כלים להתמודדות בעולם של אי ודאות, המשתנה באופן תדיר
  • פיתוח יכולת להתמודד עם מעברים בין הצלחה לכישלון

תכנית מופת מדעית

תכנית מופת מדעית היא תכנית הנלמדת בכיתות אם יחודיות, בבתי ספר על יסודיים.

התכנית שמה דגש על לימודי מתמטיקה פיזיקה, מדעי המחשב ואנגלית ברמה גבוהה, היא מחויבת ונאמנה לתכניות הלימודים של משרד החינוך, מוסיפה עומק והעשרה לתכניות אלו, ושמה דגש מיוחד על פיתוח חשיבה לוגית ויצירתית, והוראה בגישת החקר והגילוי.

התכנית מבקשת לקדם מצוינות כאורח חיים, ובכלל כך לחנך למצוינות לימודית ולמצוינות אישית וחברתית – תוך חיזוק תחושת המסוגלות, עידוד וחיזוק המוטיבציה, פיתוח עמידה באתגרים והתמודדות עם קשיים וכן עבודת צוות אפקטיבית, אחריות וערבות הדדית, רגישות חברתית ומעורבות בקהילה.

התכנית מיועדת לתלמידים בעלי התנהגות למופת, זיקה למתמטיקה ולמדעים, בעלי מוטיבציה לימודית גבוהה. הכיתות משלבות פעילויות טיפוח ופיתוח שונות כגון נגישות לאקדמיה, אולימפיאדות עממיות, ערבי מתמטיקה בבתי הספר, פעילויות העצמה ועוד.

יתרונה הגדול של התכנית בתהליכים החברתיים המתרחשים בכיתת האם, ובאקלים החברתי החיובי והתומך המתהווה בהן, אקלים המעודד את כלל תלמידי הכיתה להגיע להישגים ולממש את יכולותיהם בצורה הטובה ביותר.

ההוראה בכיתות הפועלות לפי התכנית היא מאתגרת וחוויתית ומכוונת לפיתוח חשיבה לוגית, ביקורתית ויצירתית בפתרון בעיות, תוך יישום שיטות הוראה וחומרי לימוד ייחודיים.

תכנית מופת לתקשורת בינלאומית

תכנית מופת לתקשורת בינלאומית היא תכנית הנלמדת בכיתות אם יחודיות, בבתי ספר על יסודיים החל משנת הלימודים תשע”ו.

מדובר בתכנית רב תחומית הכוללת אנגלית, ערבית, אקטואליה, איתור מידע דיגיטלי ואיפיונו. מתמטיקה נלמדת במסגרת תכנית זו ברמה של 5 או 4 יחידות בגרות.

התכנית מחויבת ונאמנה לתכניות הלימודים של משרד החינוך, מוסיפה עומק והעשרה לתכניות אלו.

התכנית מבקשת להכין את התלמידים לעולם הדיפלומטיה והתקשורת הגלובאלית, לאפשר לכל תלמיד להפוך לשגריר של המדינה ולהשפיע בעתיד גם בזירה הבינלאומית בתוך כך, מבקשת התכנית לפתח את המיומנויות הבאות: מיומנויות חשיבה גבוהות, תקשורת, איתור מידע ברשת וניתוחו, תרגום ומיומנויות ליישוב סכסוכים וקבלת החלטות.

נגישות