אודות רשת מופת

רשת מופת (מתמטיקה, פיזיקה ותרבות קהילתית) היא מוסד ציבורי – ללא מטרות רווח, המקדם מצוינות לימודית וחברתית, תוך חתירה לפיתוח מתמיד של קהילה ישראלית ערכית.

תחילת הדרך

מופת החלה דרכה בתחילת שנות התשעים, עם גל העלייה מברית המועצות לשעבר. עולים – מדענים ואנשי חינוך, מומחים בתחום הוראת המתמטיקה והמדעים, הקימו מרכזי העשרה לילדיהם, ויישמו בהם שיטות הוראה ותכניות לימודים שהביאו איתם מארצות מוצאם.

היכרות עם אותם מרכזי ההעשרה והתרשמות עמוקה וחיובית משיטות ההוראה וממקצוענותם ואיכותם של המורים העולים, הובילו להטמעת תכנית מופת במערכת החינוך הפורמאלי, בסוף שנות התשעים. תחילה שולבה תכנית מופת לכיתה מדעית, אשר נלמדת עד היום בכיתות אם ייחודיות, בבתי ספר על יסודיים. התכנית שמה דגש על מצוינות לימודית בתחום המתמטיקה והפיזיקה, מסייעת לתלמידיה בהוצאת בגרות איכותית ובקבלה למוסדות נבחרים להשכלה גבוהה. תהליך שילובה של מופת במערכת החינוך הפורמאלית, תרם רבות לקליטת המורים העולים, ולמיזוג ילדי העולים עם כלל ילדי ישראל.

כיום מתקיימת פעילות מופת ברחבי הארץ, כ-20,000 תלמידים מתחנכים בכ-160 מוסדות חינוך (ביניהם כפרי נוער) בתחומי כ–60 רשויות, בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית: במגזר היהודי (בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי וחרדי), במגזר הדרוזי ובמגזר הלא יהודי.

מאז הקמתה, העמידה רשת מופת אלפי בוגרים, המייצגים נאמנה את חזון הרשת בצה”ל, באקדמיה ובחברה הישראלית כולה.

תכנית מופת מדעית

תכנית מופת מדעית היא תכנית הנלמדת בכיתות אם ייחודיות, בבתי ספר על יסודיים.

התכנית שמה דגש על לימודי מתמטיקה פיזיקה, מדעי המחשב ואנגלית ברמה גבוהה, היא מחויבת ונאמנה לתכניות הלימודים של משרד החינוך, מוסיפה עומק והעשרה לתכניות אלו, ושמה דגש מיוחד על פיתוח חשיבה לוגית ויצירתית, והוראה בגישת החקר והגילוי.

התכנית מבקשת לקדם מצוינות כאורח חיים, ובכלל כך לחנך למצוינות לימודית ולמצוינות אישית וחברתית – תוך חיזוק תחושת המסוגלות, עידוד וחיזוק המוטיבציה, פיתוח עמידה באתגרים והתמודדות עם קשיים וכן עבודת צוות אפקטיבית, אחריות וערבות הדדית, רגישות חברתית ומעורבות בקהילה.

התכנית מיועדת לתלמידים בעלי התנהגות למופת, זיקה למתמטיקה ולמדעים, בעלי מוטיבציה לימודית גבוהה. הכיתות משלבות פעילויות טיפוח ופיתוח שונות כגון נגישות לאקדמיה, אולימפיאדות עממיות, ערבי מתמטיקה בבתי הספר, פעילויות העצמה ועוד.

יתרונה הגדול של התכנית בתהליכים החברתיים המתרחשים בכיתת האם, ובאקלים החברתי החיובי והתומך המתהווה בהן, אקלים המעודד את כלל תלמידי הכיתה להגיע להישגים ולממש את יכולותיהם בצורה הטובה ביותר.

ההוראה בכיתות הפועלות לפי התכנית היא מאתגרת וחווייתית ומכוונת לפיתוח חשיבה לוגית, ביקורתית ויצירתית בפתרון בעיות, תוך יישום שיטות הוראה וחומרי לימוד ייחודיים.

תכנית מופת- כיתות בינלאומיות דיפלומטיה ותקשורת

תכנית מופת לכיתות בינלאומית היא תכנית הנלמדת בכיתות אם ייחודיות, בבתי ספר על יסודיים החל משנת הלימודים תשע”ו.

התוכנית מכוונת לאפשר לתלמידים בעלי יכולות גבוהות למצות את יכולותיהם האישיות בתחום דעת מורכב, ולסייע להם לגבש יכולות של חשיבה רב ממדית, חשיבה ביקורתית, אחריות עצמאות ועבודת צוות, לצד מיומנויות של עמידה מול קהל והעברת מסרים אפקטיבית, תוך דגש על מעורבות אזרחית בחיי החברה והמדינה, והבנה של מצבים ואתגרים בתחום היחסים הבינלאומיים.

כחלק מתוכנית הלימודים, לומדים התלמידים אנגלית וערבית ברמה גבוהה, ובנוסף משתתפים בתוכנית מקצועית החושפת אותם לעולם היחסים הבינלאומיים והתקשורת. תוכנית זו מקנה לתלמידים מושגי יסוד, מיומנויות וכלים יישומיים בתחום הדיפלומטיה והתקשורת, ויוצרת הזדמנויות לתרגול מיומנויות אלה הלכה למעשה.

משתתפי התוכנית זוכים לפעילויות העשרה ונחשפים לפעילותם של מוסדות השלטון ולתהליכי קבלת החלטות בשירות הציבורי, וזאת באמצעות פגישות עם בעלי תפקידים בשירות המדינה, סיורים והרצאות רלוונטיות, כמו גם באמצעות פעילויות של סימולציות וסדנאות חווייתיות.

אנו מאמינים, שהיכרות עם העולם שסביבנו, ועם מקומה של ישראל בתוכו, מקנה לתלמידים כישורים הכרחיים להצלחה במאה העשרים ואחת: יכולת עמידה מול קהל והעברה יעילה של מסרים, צריכה ביקורתית ומושכלת של טקסטים והיכרות עם תרבויות שונות ומגוונות.

אנו מבקשים להכשיר בוגרים שיהיו בעלי כושר ניתוח וקבלת החלטות, המסוגלים להעביר מסרים באופן יעיל ולנהל שיח מכבד ומשא ומתן אפקטיבי.

התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי יכולות גבוהות, בעלי התנהגות למופת, המתעניינים באקטואליה ובמתרחש בעולם.