Menu
תפריט

פתח תקווה

גב’ גלית בירן – מנהלת המרכז

טלפון: 050-9089228

דואל:

מקום הפעילות: ביה”ס קפלן, רחוב קפלן 7 – פתח תקוה

ימי הפעילות:  אד

שעות הפעילות: 16:00-19:10

מקצועות לימוד: מתמטיקה, אנגלית, עברית, רוסית, חשבון, לוגיקה

נגישות