Menu

MEGA-SCHOOL

לקבלת סיסמה לגישה לאתר המורה המלמד מתבקש לשלוח אימייל לכתובת: lenayuch@gmail.com

באימייל יש לציין:

  • שם המורה
  • שם המשפחה של המורה
  • שם היישוב בו מלמד המורה
  • שם בית הספר בו מלמד המורה
  • רשימת הכיתות בהן מלמד המורה

כניסה לאתר MEGA-SCHOOL

פעילויות במערכת MEGA-SCHOOL

הוספת תכנים לקבוצת לימוד

הוספת תלמידים לקבוצת לימוד

הוספת מטלות ומבדקים לקבוצת לימוד

נגישות