Menu

מדעי המחשב

אודות

תכנית מדעי המחשב פותחה ברשת מופת לצורך שילובה בכיתות מופת, מתוך הכרה בחשיבות המקצוע וברלבנטיות שלו לעולם המחר.

התכנית היא חדשנית וייחודית, שכן היא עושה שימוש בשפת התכנות Python מכיתה ז’. Python היא שפת תכנות נפוצה, הנמצאת בשימוש חברות ענק (כגון Google Biosoft, NASA ועוד), נלמדת במגמת הנדסת תכנה באקדמיה, וניתנת לשימוש גם בטלפונים ניידים.

התכנית רואה חשיבות רבה בעבודה מעשית, כבר מתחילת הדרך. בהתאם, מתבצעת הערכת התלמידים על סמך עבודתם המעשית, והדגש מושם על חווית הלמידה, על התנסות והשקעה.

התכנית מעודדת חשיבה יצירתית, יוזמה אישית ורעיונות מקוריים, באמצעות תרגילים ייחודיים שאינם מחוייבים לפתרון אחד מסוים. בנוסף, מטפחת התכנית חשיבה עצמאית, באמצעות מתן אפשרות לתלמידים לפתח תרגילים בעצמם.

בתכנית מושם דגש על תקשורת בין-תחומית, דהיינו יצירת קשר בין מקצוע מדעי המחשב לתחומי דעת שונים (מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית). על ידי כך, מבקשת התכנית לחזק את הידע באותם מקצועות.

במסגרת התכנית יחשפו התלמידים למונחים רבים ומגוונים מעולם המחשבים, כגון: שפת מכונה, שפת עילית, זיכרון, מעבד, קלט/פלט, אלגוריתם, משתנה, קובץ, לולאה, ביצוע מותנה, מספרים אקראיים, ממשק משתמש ועוד.

מערכי השיעור יועברו באמצעות תצוגה ויזואלית (גרפית) על מנת לאפשר לתלמיד להבין טוב יותר את אבני היסוד של עולם התכנות.

מטרת התכנית היא לפתח את היכולת להבין שפות תכנות שונות, תוך שימת דגש על עקרונות המשותפים לכלל שפות התכנות. במהלך הלימודים ירכשו התלמידים כלים שיסייעו להם למצות את יכולותיהם בעולם האקדמי ובתעשיית ההיי- טק.

 חדשות ועדכונים

 חומרי לימוד, תכניות לימוד ומבחנים

צוות המחלקה

קבצים להורדה

נגישות