עקרונות תכנית הלימוד

עקרונות התכנית:

 • תכנית מופת בפיזיקה נלמדת כתחום דעת נפרד החל מכיתה ז’ ועד להגשתם של התלמידים לבחינת הבגרות ברמה המוגברת.
 • התכנית נשענת על תכנית הלימודים בפיזיקה של משרד החינוך, מחויבת לה, ומוסיפה לה העמקה והעשרה בתחומי התוכן, החשיבה והמיומנויות.
 • תכנית מופת בפיזיקה לחטיבת הביניים מהווה את הבסיס ללימודי המשך של כלל המקצועות המדעיים טכנולוגיים, אף אלו שאינם  קשורים ישירות לפיזיקה.

מטרות התכנית:

 • היכרות מעמיקה עם מקצוע הפיזיקה שהוא תחום בסיסי במדעי הטבע.
 • תיאור תופעות טבע תוך שימוש בחוקי הפיזיקה.
 • יישום הידע הנרכש בלימודי המתמטיקה במסגרת לימודי הפיזיקה, ופיתוח היכולת לעשות שימוש במודלים מתמטיים לצורך הבנה והסבר של תופעות טבע.
 • פיתוח חשיבה מדעית ומיומנויות החקר: הקוגניטיביות והמעשיות.
 • פיתוח מיומנות הצגה (פרזנטציה) של מחקרים ניסויים, תוך שימוש בדגמים ומצגות.
 • ביצוע ניסויי מעבדה ועיבוד תוצאות הניסויים (כולל עיבוד ממוחשב).

מאפייני תכנית הלימודים בפיזיקה:

מסגרת תכנית מופת קיימים שני מסלולי לימודים בפיזיקה: מסלול מואץ ומסלול רגיל.

שני המסלולים הם שש-שנתיים עם חלוקת שעות מותאמת

בשני המסלולים, השנתיים הראשונות (כיתות ז’ ו-ח’) מוקדשות להיכרות עם תופעות פיזיקליות, איתן נפגשים התלמידים בחיי היום-יום. התלמידים לומדים להסביר, בצורה מילולית וגם בדרך חישובית, את התופעות אליהן הם נחשפים, באמצעות חוקי הטבע (חוקי ניוטון, תיאוריה מולקולארית קינטית, חוק ארכימדס, חוק שימור האנרגיה).

בהמשך, לומדים התלמידים לקראת בחינת הבגרות בפיזיקה, ברמה המוגברת, תוך לימוד הנושאים הבאים: ניתוח נתוני הבעיה, התאמת יחידות מידה, גילוי חוקיות השייכת לפתרון הבעיה, ביצוע מדידות במהלך ניסויים, עבודה עצמית עם טקסט מדעי פופולארי וטקסט לימודי, יישום ידע נרכש בשיעורי המתמטיקה: שינוי נושא נוסחה, פתרון משוואות, ניתוח גרפים, חקירת קשר פרמטרי.

במסגרת התכנית המואצת ניתן להתחיל  הלימודים לקראת בחינת הבגרות במהלך כיתה ט’ ימסימים שני שאלונים חיצוניים מתוך 3 בכיתה יא.

במסגרת המסלול הרגיל ממשיכים התלמידים בכיתה ט’ להעמיק בלימודי חשמל ומגנטיות (כולל ביצוע ניסויי מעבדה וניתוח מתמטי של תוצאות הניסויים), ומתחילים ללמוד לקראת בחינת הבגרות בכיתה י’, עד כיתה י”ב.

יובהר שהשתתפות התלמידים בתכנית המואצת מותנית ברמת ההישגים הכיתתית במתמטיקה ובפיזיקה בתום כיתה ח’.

דרכי הוראה:

ההוראה מתבצעת באמצעות שיעורים פרונטאליים, עבודות קבוצתיות בכיתה ובמעבדה והכנת עבודות חקר אישיות.

כמו כן ניתנת לתלמידים האפשרות להשתתף באולימפיאדה הארצית של מופת בפיזיקה.

מרכיבי הערכה:

הערכת ההישגים מתבצעת באמצעות:

 • בחנים ומבחנים תקופתיים.
 • ניסויי מעבדה.
 • שעורי בית ועבודות.
 • משימות כיתתיות ועבודות צוות.
 • עבודות חקר אישיות.

את התכנית המפורטת ניתן לראות ב”חומרים למורים” באתר MEGA SCHOOL