Menu
תפריט

תהליך הקבלה

במהלך כיתה ו’ ותוך כדי תהליך הבחירה של חטיבת הביניים, נערכות מכינות מופת בבתי הספר השונים בהם פועלת רשת מופת. המכינה מהווה כלי אבחון והערכה עבור הצוות החינוכי והמקצועי לגבי היכולות הלימודיות של התלמיד, מידת התאמתו לתוכנית מופת והמוטיבציה הלימודית שלו. כמו כן, המכינה מאפשרת הכרות של התלמיד עצמו עם המשמעות רבת הגוונים של השתלבות בכיתת מופת.

במכינה מוערכים מידת המוטיבציה של התלמיד ומרכיבים התנהגותיים נוספים שהם בבסיס המצוינות. המוטיבציה, לפי תפיסת מופת, הינה המפתח להצלחה ומהווה מנוף להתפתחותו של כל ילד. מופת מאמינה שהודות למוטיבציה כל ילד עשוי להגיע להישגים ניכרים.

מטרות המכינה:

המכינה היא אמצעי לבחינה של מידת המוטיבציה של התלמיד, הרצינות ויכולת ההתמודדות שלו עם אתגרים. לפיכך, במכינה מאותרים תלמידים

המראים במהלכה שיפור מתמיד בהישגים ועמידה בדרישות האחרות, המכינה אינה נשענת על ציון חד פעמי.

 המכינה מקנה לתלמיד ידע מיומנויות למידה וחשיבה נכונות והכרות עם דרך הלמידה בכיתות מופת. במכינה מתגבשת כיתת מופת העתידית .

מבנה המכינה:

מקצועות הלימוד במכינה למסלול מופת מדעי הינם מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית. מקצועות הלימוד במכינה למסלול מופת הבינלאומי הינם אנגלית, מתמטיקה וערבית. המפגשים בנויים בחלקם על שעורים פרונטליים ובחלקם על עבודה בקבוצות. במהלך המכינה מועברים מבחנים, המשמשים למעקב אחר ההתקדמות האישית של כל תלמיד ותלמיד, ומהווים מרכיב חשוב בהערכה לגביו.

תהליך הקבלה למכינות:

tarshim

ערב החשיפה הינו מפגש בין הרכז האזורי של מופת לבין התלמידים וההורים המתענינים בתוכנית מופת. בערב זה מוצגת התוכנית בפני המתענינים. בשלב הבא, התלמידים המעונינים להצטרף לתוכנית מגיעים לראיון אישי, הנערך בבית הספר. הראיון נועד להתרשמות הדדית ולמתן מידע והבהרות נוספים בקשר לתהליך הקבלה ולתוכנית עצמה. הראיון אינו מבחן קבלה. בראיון משתתפים התלמיד והוריו, נציגי בית הספר, ונציג מופת.

המכינה מחולקת לשני שלבים: בסיום שלב א’ של המכינה ניתנת הערכה אישית של מורי המכינה לכל תלמיד ותלמיד. ההערכה כוללת: התנהגות, יכולת התמודדות, עבודה בצוות/עצמאית, סקרנות, מוטיבציה לימודית, אוריינטציה מדעית, הישגים לימודיים ומידת ההתקדמות בלימודים. הערכת השגי התלמיד והמוטיבציה שלו במכינה מתבצעת על ידי מעקב אחר הופעה סדירה, הגעה בזמן, הבאת ציוד נדרש, הקשבה וסקרנות. כמו כן, ניתנת תשומת לב להכנת שעורי הבית. במכינה נערכים מבדקים ומבחנים, המשמשים להערכה של הידע, ההבנה ומידת ההתקדמות הלימודית של התלמיד.

על בסיס הערכה זו מתקיימת מועצה פדגוגית לסכום שלב א’. במועצה הפדגוגית לוקחים חלק מספר גורמים:  צוות מקצועי של חט”ב שמורכב ממנהל, מורים שלימדו במכינה, יועצת ביה”ס ונציג מטעם מופת. המועצה הפדגוגית מחליטה מי מתלמידי שלב א’ עבר שלב זה בהצלחה ומוזמן להצטרף לכיתת מופת. קבוצת התלמידים שעברה לשלב ב’ הינה קבוצת התלמידים המיועדים ללמוד בכתה ז’ מופת.

שלב ב’ של המכינה מיועד לתלמידים, שהתקבלו לכתת מופת, ונערך במסגרת הכיתתית. במהלך שלב ב’ מתבצעת השלמת תכנים לימודיים ופעילויות ראשוניות לגיבוש הכיתה.

הקבלה לכיתת מופת מותנית בהשתתפות במכינה ועמידה בדרישותיה ואינה מתבססת על הישגי המועמדים בלבד. בסיום המכינה מקבל כל תלמיד דף הערכה עצמית, באמצעותו ינסה התלמיד להעריך את עצמו ולסכם את השתתפותו במכינה.

כיצד נרשמים?

הננו מברכים אותך לרגל החלטתך להצטרף לתהליך הקבלה לכיתת מופת. התהליך הינו צעד ראשון בדרך למצוינות. להלן תהליך ההרשמה:

  1. כדי להירשם למכינת מופת תחילה יש לבדוק מיהו בית הספר הקרוב לאזור מגורכם בו קיימת תוכנית מופת.
  2. יש ליצור קשר עם בית הספר ולברר מתי מועד ערב החשיפה של מופת. בערב החשיפה ניתן יהיה להתרשם מתוכנית מופת, לקבל הסבר על אופי התוכנית ומטרותיה וכן ינתן מענה לשאלות.
  3. יש לקבוע מועד לראיון אישי בבית הספר. לראיון מוזמנים התלמיד והוריו. הראיון אינו מבחן אלא מהווה אמצעי הערכה להתאמת התלמיד לתוכנית וכן מאפשר תיאום ציפיות הדדי של הצוות החינוכי והתלמיד.
  4. במידה והתקבלה תשובה חיובית לגבי קבלה למכינה, יש לשלם את עלות שלב א’ של המכינה.
  5. התשלום מתבצע דרך אתר מופת, באמצעות כרטיס אשראי.

המכינה נערכת בשני שלבים:

שלב א’ – בהיקף של 36 שעות

                             הלימודים משלבים פיתוח מיומנויות למידה.

לאחר שלב א’ מתכנסת ועדה המחליטה מיהם התלמידים המתאימים להצטרף לכיתת מופת.

שלב ב’ – בהיקף של 22 שעות.

מיועד רק לתלמידים, שנמצאו בתום שלב א’, מתאימים לכיתת מופת.

                       שלב ב’ הינו תנאי הכרחי לקבלה סופית לכתת מופת!

אנו מברכים אותך על בחירתך להצטרף לתוכנית מופת ומאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך.

נגישות