Menu
תפריט

אודות התוכנית

כחלק ממטרת העל של מופת להפוך את ההצטיינות לדרך חיים, לאתגר תלמידים, ולאפשר הצטיינות בתוך מערכת החינוך, ייסדה מופת כבר בשנת 2001 את “תכנית מופת באקדמיה”.

הרציונאל העומד בבסיס התכנית הוא חשיפת התלמידים לעולם האקדמיה ומתן אפשרות לתלמידים מצטיינים לבעלי מוטיבציה לימודית גבוהה לצבור קורסים אקדמיים בהיקפים שונים, במקביל ללימודים התיכוניים, עד לרכישת תואר ראשון במהלך הלימודים בחטיבה העליונה וטרום גיוסם לצה”ל.

התכנית מכינה את התלמידים לעולם האקדמיה ונותנת מענה לכישורים, לסקרנות וליכולות האינטלקטואליות של התלמידים ההישגיים והמצטיינים באמצעות חוויות לימוד אקדמי מקבילה למסלול הבית ספרי, ומבלי לפגוע במסגרת הלימודים הבית ספרית.

חשוב לציין כי התכנית היא מודולארית ומאפשרת לתלמידים להתנסות בה בהיקפים שונים או בהיקף ובמשך המתאים להם.

התכנית עובדת בשיתוף פעולה עם שמונה מוסדות אקדמיים מובילים: הטכניון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת אריאל, המכללה האקדמית תל חי, מכון טכנולוגי חולון, הקריה האקדמית אונו.

בשלב הראשון והחל מכיתה ח’, עוברים התלמידים קורס הכנה לאקדמיה, מטעם המוסד האקדמי הרלבנטי. בשלב זה נחשפים התלמידים לאקדמיה ולומדים בקבוצה עם חבריהם לכיתה. בין הנושאים הנלמדים: הכרת העולם האקדמי, הכרת שיטות מחקר, קריאה וניתוח של טקסט מדעי, הדרכה וליווי בעבודת מחקר, הכרות עם תהליכים קוגניטיביים, הקניית מיומנויות למידה, התמודדות עם מצבי לחץ, ניהול זמן אפקטיבי ועוד.

בהמשך, בהתאם להישגים בקורס ההכנה לאוניברסיטה ובכפוף להחלטת המועצה הפדגוגית הבית ספרית, מתחילים התלמידים בלימודים אקדמאים ובצבירת קורסים, הנלמדים במוסד האקדמי עצמו.

תלמיד שיצבור מעל 50% מנקודות הזכות לתואר, יהיה זכאי לדחיית שירות עד להשלמת התואר.

תכנית מופת באקדמיה – בר אילן

תכנית מופת באקדמיה-קרית אונו

תכנית מופת באקדמיה – האוניברסיטה העברית

למעוניינים – אנא צרו קשר עם ד”ר אורי סטואין בכתובת דוא”ל: uri.s@reshetmofet.org

כיצד נרשמים?

הננו מברכים אותך לרגל החלטתך להצטרף לתכנית מופת באקדמיה. התהליך הינו צעד ראשון בדרך למצוינות. להלן תהליך ההרשמה:

 1. כדי להירשם לתכנית מופת באקדמיה תחילה יש להיכנס לאתר מופת reshetmofet.org
 2. יש להיכנס ל”תשלומים והרשמה לפעילויות”
 3. יש לבחור מהתפריט את יישוב מגוריך.
 4. יש לבחור מהתפריט את בית הספר בו אתה לומד.
 5. יש לבחור מהתפריט את התכנית האקדמית – “מוכנות לאוניברסיטה”
 6. יש למלא את הפרטים הנדרשים ולהמשיך לתשלום.
 7. התשלום מתבצע דרך אתר מופת, באמצעות כרטיס אשראי.

מועד תחילת הקורס:

באוניברסיטאות הבאות: בר אילן, אריאל, תל אביב והקריה האקדמית אונו יתחיל הקורס במהלך סמסטר א’.

באוניברסיטה העברית יתחיל הקורס במהלך סמסטר ב’.

שכר הלימוד:

שכר הלימוד משתנה בהתאם לאוניברסיטה ומספר המפגשים.

ביטול השתתפות:

 1. הודעה על הפסקת השתתפות תימסר בכתב 14 יום לפני תחילת הקורס. הביטול יכנס לתוקף ביום ה- 15 לאחר מתן ההודעה.
 2. החזר תשלום בגין הפסקת השתתפות יעשה כנגד הגשת בקשה בטופס מיוחד, ובניכוי דמי רישום.
 3. דמי רישום הינם 400 ₪ בכל האוניברסיטאות ובכל המסלולים. התלמיד לא יהיה זכאי להחזר דמי הרישום בשום מקרה.
 4. במקרה של החזרה או ביטול של תשלום, תחולנה על המשלם עלויות הטיפול בגבייה ותשלום העמלות לבנק.
 5. לא יוחזרו תשלומים בגין הפסקת לימודים לאחר המפגש הראשון בקורס המול”א, בין אם התלמיד השתתף במפגש ובין אם לאו.

נגישות