Menu

העצמה

אודות

ייעוד המחלקה הוא העצמת תלמידי מופת החל מהגיל הרך, ולאורך המסלול השש שנתי של תכנית מופת.

מאחר שהמחלקה רואה בהורים ובצוות החינוכי כדמויות המשמעותיות והמשפיעות ביותר על מיצוי יכולותיהם האישיות של התלמידים והובלתם למצוינות אישית, לימודית, ערכית, וחברתית, היא מבקשת לצייד גם אותם בכלים תומכים ומעצימים.

לצד זאת, מעודדת מחלקת העצמה נתינה קהילתית ומעורבות חברתית של תלמידי מופת.

מתוך כך מקדמת המחלקה פרויקטים חברתיים ומעודדת יוזמות חברתיות, בין היתר באמצעות הענקת מלגות ליוזמות חברתיות נבחרות.

להגשת בקשה לקבלת מלגה ליוזמה חברתית ע”ש גב’ חיה נאור שטורפר.

מחלקת העצמה מציעה לבתי הספר סדנאות ופעילויות מגוונות בתחומים שונים:

לצוות החינוכי:

 1. פיתוח שפה משותפת למורי מופת
 2. הפעלת גיבוש ועבודת צוות
 3. תפיסת תפקיד
 4. חשיבה יצירתית
 5. גבולות ונורמות
 6. גיבוש חזון אישי, כיתתי ובית ספרי
 7. גורמים המשפיעים על מסוגלות למידה וכלים לצוות החינוכי

לתלמידים:

 1. העלאת תחושת מסוגלות אישית ויכולת להשפיע
 2. בניית מערך ערכי בדגש על ערך הנתינה
 3. פיתוח רגישות לזולת
 4. גורמים מניעים להצלחה
 5. התמודדות עם קושי וכשלון
 6. חיזוק הדימוי העצמי באמצעות שפת גוף

להורים:

 1. פיתוח שפה משותפת בהתאם לערכי מופת
 2. מתן כלים לתמיכה בילד לפיתוח מצוינות
 3. מתן כלים לניהול דיאלוג בין ההורים לילד
 4. פתרון דילמות המאפיינות תלמידי מופת

למידע לגבי הפעילויות והסדנאות של מחלקת העצמה בבית הספר אנא היכנסו לקישור שלהלן: “פירוט פעילויות מחלקת העצמה לתלמידים, לצוות החינוכי ולהנהלה”.

בתי הספר המעוניינים בפעילות מסוימת מתבקשים לפנות לרויטל גולן לדוא”ל:  revitalmofet@gmail.com

יש לשלוח שלושה תאריכים מועדפים ולציין את קהל היעד, שם הפעילות המבוקשת, מספר המשתתפים, שם המחנך/רכז ומספר הטלפון הנייד של איש הקשר בבית הספר.

תקצירי סדנאות

טקס חלוקת מילגות ליוזמה חברתית מעוררת השראה

חדשות ועדכונים

 פירוט פעילויות המחלקה לתלמידים, לצוות החינוכי ולהנהלה 

 פרויקטים ייחודיים של בתי הספר

 משובים מהשטח

 

צוות המחלקה

ד”ר צביקה רייטר – מנהל המחלקה

טל’: 03-7677016; דוא”ל: zvika.r@haifanet.org.il

מר מיכאל ברטוב – מנחה העצמה

טל’: 052-6328660; דוא”ל: mijaelmofet@gmail.com

גב’ רויטל גולן – מנחת העצמה

טל’: 050-5398466; דוא”ל: revitalmofet@gmail.com

מר נחום ישראלי – מנחה העצמה

טל’: 050-6794703; דוא”ל: nahum6464@gmail.com

גב’ מלי רפפורט – מנחת העצמה

טל’: 03-7677016; דוא”ל: malimofet@gmail.com

גב’ עדי שלייפר – מנחת העצמה

טל’: 052-5276700; דוא”ל: ashlaifer@gmail.com

מר דן שוורץ – מנחה העצמה

טל’: 054-5455445; דוא”ל: dansch88@gmail.com

קבצים להורדה

נגישות