Menu

העצמה

אודות

ייעוד המחלקה הוא העצמת תלמידי מופת החל מהגיל הרך, ולאורך המסלול השש שנתי של תכנית מופת.

מאחר שהמחלקה רואה בהורים ובצוות החינוכי כדמויות המשמעותיות והמשפיעות ביותר על מיצוי יכולותיהם האישיות של התלמידים והובלתם למצוינות אישית, לימודית, ערכית, וחברתית, היא מבקשת לצייד גם אותם בכלים תומכים ומעצימים.

לצד זאת, מעודדת מחלקת העצמה נתינה קהילתית ומעורבות חברתית של תלמידי מופת.

מתוך כך מקדמת המחלקה פרויקטים חברתיים ומעודדת יוזמות חברתיות, בין היתר באמצעות הענקת מלגות ליוזמות חברתיות נבחרות.

בין היתר, מציעה מחלקת העצמה לבתי הספר, את הפעילויות הבאות:

לצוות החינוכי:

 1. פיתוח שפה משותפת למורי מופת
 2. הפעלת גיבוש ועבודת צוות
 3. תפיסת תפקיד
 4. חשיבה יצירתית
 5. גבולות ונורמות
 6. חיזוק הדימוי העצמי
 7. גיבוש חזון אישי, כיתתי ובית ספרי

לתלמידים:

 1. העלאת תחושת מסוגלות אישית ויכולת להשפיע
 2. בניית מערך ערכי בדגש על ערך הנתינה
 3. פיתוח רגישות לזולת
 4. פיתוח רגישות לסביבה בעזרת בעלי חיים
 5. גורמים מניעים להצלחה
 6. התמודדות עם קושי וכשלון
 7. חיזוק הדימוי העצמי באמצעות שפת גוף

להורים:

 1. פיתוח שפה משותפת בהתאם לערכי מופת
 2. מתן כלים לתמיכה בילד לפיתוח מצוינות
 3. מתן כלים לניהול דיאלוג בין ההורים לילד
 4. פתרון דילמות המאפיינות תלמידי מופת

צוות המחלקה

גב’ מלי רפפורט – מנהלת המחלקה

טל’: 03-7677016; דוא”ל: malimofet@gmail.com

מר מיכאל ברטוב – רכז העצמה

טל’: 052-6328660; דוא”ל: mijaelmofet@gmail.com

גב’ רויטל גולן – רכזת העצמה

טל’: 050-5398466; דוא”ל: revitalmofet@gmail.com

גב’ אורנה מרקוביץ – רכזת העצמה

טל’: 0547822900; דוא”ל: ornamarko@walla.co.il

גב’ יעל שמיר – רכזת העצמה

טל’: 0523730781;  דוא”ל: yael@yaelshamir.com

טקס חלוקת מילגות ליוזמה חברתית מעוררת השראה

חדשות ועדכונים

פירוט פעילויות המחלקה לתלמידים, לצוות החינוכי ולהנהלה 

פרויקטים ייחודיים של בתי הספר

משובים מהשטח

 

צוות המחלקה

 • גב’ ויקטוריה בולוטוב he
 • טלפון: 050-7754853
 • vikabulatova@yahoo.com :דוא”ל

נגישות