Menu

אנגלית

אודות

מופת רואה חשיבות רבה בחיזוק לימודי האנגלית, שהינה השפה הרשמית של המדע, הדיפלומטיה והתקשורת הבינלאומית.

מופת מבקשת לאפשר לתלמידיה לקיים תקשורת באנגלית, ברמה בינלאומית ובתחומי דעת שונים.

לצורך כך יחשפו התלמידים למגוון סוגות בספרות האנגלית (genre), וירכשו מיומנויות חשיבה גבוהות בתחומי דעת שונים.

בנוסף ירכשו התלמידים, במהלך לימודי האנגלית, מיומנויות תקשורת, מיומנות יישוב סכסוכים ומיומנות קבלת החלטות.

פעילויות המחלקה:

 • כתיבת תכנית לימוד באנגלית, הנשענת על תכנית הלימוד של משרד החינוך ומעשירה אותה.
 • כתיבת חוברת עבודה עבור המכינה לכיתות מופת.
 • כתיבת מדריך נלווה, המיועד למורים, עבור חוברת העבודה למכינה.
 • חשיפת התלמידים לעולם הדיפלומטיה והתקשורת בעידן הגלובלי.
 • פגישות פרטניות עם מורים לאנגלית בבתי הספר המפעילים את תכנית מופת, לצורך הדרכה והטמעת התכנית המעשירה.
 • פגישות עם קבוצות מורים לצורך סיעור מוחות וסדנאות עבודה.
 • בניית ימי עיון/ השתלמויות למורי אנגלית בבתי הספר המפעילים את תכנית מופת.

צוות המחלקה

גב’ רייצ’ל פלדברנדט – מנהלת המחלקה

טלפון: 03-7677011; דוא”ל: Rachel@reshetmofet.org

חדשות ועדכונים

חומרי לימוד, תכניות לימוד ומבחנים

קישורים מומלצים

 

engped

צוות המחלקה

 • גב’ ויקטוריה בולוטוב
 • טלפון: 050-7754853
 • vikabulatova@yahoo.com :דוא”ל
 • גב’ ויקטוריה בולוטוב he
 • טלפון: 050-7754853
 • vikabulatova@yahoo.com :דוא”ל
 • גב’ ויקטוריה בולוטוב he
 • טלפון: 050-7754853
 • vikabulatova@yahoo.com :דוא”ל

נגישות