תפריט מאני
english

אנגלית

מצטיין הוא אדם אשר משתמש בכלים הניתנים לו כדי לממש את מלוא הפוטנציאל שבו

אודות

מופת רואה חשיבות רבה בחיזוק לימודי האנגלית, שהינה השפה הרשמית של המדע, הדיפלומטיה והתקשורת הבינלאומית. לכן המטרות של המחלקה הינן לחשוף את התלמידים למגוון סוגות (genre) בספרות האנגלית ולאפשר לתלמידים לרכוש מיומנויות  בתחומי דעת שונים באמצעות פיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות. מיומנויות אלו יאפשרו רכישת מיומנויות תקשורת, יישוב סכסוכים וקבלת החלטות. בכך תיווצר הכנת התלמידים לעולם הדיפלומטיה ולתקשורת בעידן הגלובלי. בעקבות זאת התלמידים יהיו בעלי יכולת לקיים תקשורת והבעה באנגלית בתחומי דעת שונים וברמה בינלאומית.

Recommended syllabus for English

רכזת המחלקה – רייצ’ל פלדברנדט

טלפון: 03-7677011 פקס: 03-7677022 דוא”ל: rae23r@gmail.com

פעילויות המחלקה

  • בניית חומרי לימוד לכיתות ד’-ו’ עבור מרכזי ההעשרה והמצוינות של רשת מופת.
  • עריכת סקר (כמותי ואיכותני) בקרב המורים לאנגלית של כיתות ז’ לצורך בניית התכנים של המכינה לאנגלית לכיתות ו’.
  • כתיבת חוברת עבודה לתלמיד עבור המכינה של כיתות ו’ על פי מסקנות הסקר.
  • כתיבת מדריך למורה לחוברת העבודה של התלמיד עבור המכינה של כיתות ו’.
  • העשרת תוכנית הלימודים באנגלית לכיתות חטיבת הביניים (ז’ – ט’) וחשיפת התלמידים לעולם הדיפלומטיה ולתקשורת בעידן הגלובלי. החומרים הלימודיים יופיעו גם בסייבר באתר של casebook.
  • פגישות פרטניות עם המורות לאנגלית בבתי הספר לצורך הדרכה.
  • פגישות עם קבוצות מורות לצורך סיעור מוחות וסדנאות עבודה.
  • בניית ימי עיון למורות לאנגלית.

engped