Menu

מתמטיקה

אודות

.צוות המחלקה למתמטיקה כולל מתמטיקאים מומחים בתחום הדעת (בעלי תואר שני ומעלה) ומומחים בהוראה

.חברי הצוות עוסקים בפיתוח תכניות וחומרי לימוד המיועדים לכיתות א’-י”ב בחינוך הפורמלי והא-פורמאלי

כן בנוסף, עוסקים חברי הצוות בהעצמת צוותי ההוראה באמצעות השתלמויות ארציות (המוכרות לצרכי גמול), ימי עיון ארציים והשתלמויות בית-ספריות

חברי הצוות משמשים גם כרכזי מקצוע בבתי ספר המפעילים את תכנית מופת, ועוסקים בליווי והנחייה פרטניים של צוותי ההוראה במקום

בנוסף עוסקים חברי הצוות ביצירת אתגרים אינטלקטואלים לתלמידי מופת, וחוויות שמעבר להוראה הבית-ספרית, ואחראים על קיומן של אולימפיאדות ארציות לתלמידי מופת ברחבי הארץ

צוות המחלקה

גב’ ויקטוריה בולוטוב

vikabulatova@yahoo.com :טלפון: 050-7754853; דוא”ל

מר אדוארד בורשטיין

eduardburshtein@yahoo.com :טלפון: 054-7627147; דוא”ל

מר עלי גנאים

ali_ghanayem@hotmail.com :טלפון: 050-5901451; דוא”ל

גב’ אנה זכרוב

vlad@ee.technion.ac.il :טלפון: 052-5111171; דוא”ל

מר יעקב טובי

jtoovy@yahoo.com :טלפון: 052-2291599; דוא”ל

גב’ תמרה עוגן

tamaraogen@gmail.com :טלפון: 052-2645465; דוא”ל

מר יחיאל קמחי

טלפון: 058-6274841; דוא”ל: yechiel.kimchi@gmail.com

קישורים מומלצים

 

צוות המחלקה

  • גב’ ויקטוריה בולוטוב he
  • טלפון: 050-7754853
  • vikabulatova@yahoo.com :דוא”ל
  • גב’ ויקטוריה בולוטוב he
  • טלפון: 050-7754853
  • vikabulatova@yahoo.com :דוא”ל
  • גב’ ויקטוריה בולוטוב he
  • טלפון: 050-7754853
  • vikabulatova@yahoo.com :דוא”ל

נגישות