Menu

פיזיקה

אודות

צוות המחלקה לפיזיקה כולל פיזיקאים מומחים בתחום הדעת (בעלי תואר שני ומעלה) ומומחים בהוראה. חברי הצוות עוסקים בפיתוח תכניות וחומרי לימוד המיועדים לכיתות א’-י”ב בחינוך הפורמלי והא-פורמאלי.

כן, עוסקים חברי הצוות בהעצמת צוותי ההוראה באמצעות: השתלמויות ארציות (המוכרות לצרכי גמול), ימי עיון ארציים והשתלמויות בית-ספריות.

חברי הצוות משמשים גם כרכזים מקצועיים, ועוסקים בליווי והנחייה פרטנית של צוותי ההוראה בבתי ספר המפעילים את תכנית מופת.

בנוסף, עוסקים חברי הצוות ביצירת אתגרים אינטלקטואלים לתלמידי מופת ובתכנון חוויות שמעבר להוראה הבית-ספרית, לרבות אולימפיאדה ארצית בפיזיקה לתלמידי מופת ברחבי הארץ. בכלל כך, הוקם מרכז מדעי-דידקטי “מופת במדעטק” חיפה. מרכז זה משמש לפיתוח דגמים ומערכות לימוד בנושאים נבחרים בפיזיקה. אל המרכז מגיעים תלמידי מופת מרחבי הארץ, לפעילויות העשרה, באמצעותן חווים תלמידי מופת חוויות אינטלקטואליות בתחום המדע.

 

“>

צוות המחלקה

גב’ ליליה אוגרוקוב – מנהלת המחלקה ורכזת בחינוך העל יסודי

טלפון: 054-6684332; דוא”ל: liliaog13@gmail.com

ד”ר דב טריגרמן – רכז בחינוך העל יסודי

טלפון: 052-5111181; דוא”ל: dovtrei120@gmail.com

גב’ ילנה טשרניחובסקי – מנהלת פדגוגית ורכזת בחינוך העל יסודי

טלפון: 052-5111168; דוא”ל: lenayuch@gmail.com

מר דוד כהן – רכז בחינוך העל יסודי

טלפון: 054-8106685; דוא”ל: dcohen456@gmail.com

מר דוד לטניק – אחראי מעבדה מופת-מדעטק, רכז בחינוך העל יסודי

טלפון: 054-5496110; דוא”ל: mofetlab@gmail.com

מר נחשון וולף – רכז בחינוך העל יסודי

טלפון: 054-7876720; דוא”ל: wolfriend@yandex.com

מר עלי גנאים – רכז בחינוך העל יסודי

טלפון: 050-5901451; דוא”ל : ali_ghanayem@hotmail.com

מר פנחס וולמן – רכז בחינוך העל יסודי

טלפון: 054-5325506; דוא”ל p.volman49@gmail.com

גב’ גבריאלה סגל – רכזת בחינוך העל יסודי

טלפון: 054-9718718; דוא”ל gabrianela@yahoo.com

הכשרת מורים

אולימפיאדת פיזיקה

חדשות ועדכונים

חומרי לימוד, תכניות לימוד ומבחנים משווים

רצף שש-שנתי בדגש על חט”ע

קישורים מומלצים

לזכרו של מנהל מחלקת פיזיקה לשעבר, מר מנחם בורשטיין

צוות המחלקה

  • גב’ ויקטוריה בולוטוב he
  • טלפון: 050-7754853
  • vikabulatova@yahoo.com :דוא”ל

נגישות