Menu

רשת מופת: פריסה ארצית

פעילות מופת מתבצעת בפריסה ארצית רחבה ואינטגרטיבית: כ-20,000 תלמידים מתחנכים בכ-160 מוסדות חינוך (ביניהם כפרי נוער) בתחומי כ-60 רשויות, בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, במגזר היהודי (בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי ואף בחרידי), במגזר הדרוזי ובמגזר הערבי.

Map

מאמרים

רשת מופת – חדשנות הממציאה את המחר

מופת , מאז ייסודה כעמותת חינוך לעולים חדשים ועד לביסוסה במערכת החינוך הארצית ובחברה הישראלית כמותג המזוהה עם חינוך למצוינות, הינה תופעה ייחודית ומרתקת החורתת על דגלה חדשנות הממציאה את המחר.

בראשית דרכה ( 1992 ) פעלה מופת כמערכת חינוך אקסטרא קוריקולרית באמצעות מרכזי העשרה (לא חוגים) בהם התמקדו בהוראת …

Network model – Innovation inventor tomorrow 2

מופת , מאז ייסודה כעמותת חינוך לעולים חדשים לעד לביסוסה במערכת החינוך הארצית ובחברה הישראלית כמותג המזוהה עם חינוך למצוינות, הינה תופעה ייחודית ומרתקת החורתת על דגלה חדשנות הממציאה את המחר.

בראשית דרכה ( 1992 ) פעלה מופת כמערכת חינוך אקסטרא קוריקולרית באמצעות מרכזי העשרה (לא חוגים) בהם התמקדו בהוראת …

נגישות